JESUS FELLOWSHIP
CHRISTIAN COMMUNITY
JESUS CENTRES
MULTIPLY NETWORK
JESUS YOUTH
FACEBOOK
FLICKR PHOTOS
YOUTUBE VIDEOS
FOLLOW ON TWITTER
JESUS FELLOWSHIP BLOG
TUMBLR
JESUS FELLOWSHIP MULTILINGUAL ONLINE BIBLE
Esperanto

Choose a Bible
Select book or range
Type your search text here

Ignore case
Highlight
Exact phrase Ignore Word Order Any words
Chapter

Esperanto, Matthew 2

1   Kaj kiam Jesuo estis naskita en Bet-LeÄ„em de Judujo en la tempo de la reĝo Herodo, jen saĝuloj el la oriento venis al Jerusalem, dirante:

2   Kie estas tiu, kiu estas naskita Reĝo de la Judoj? ĉar ni vidis lian stelon en la oriento, kaj venis, por adorkliniĝi al li.

3   Kaj kiam la reĝo Herodo tion aÅ­dis, li maltrankviliĝis, kaj la tuta Jerusalem kun li.

4   Kaj kunveniginte ĉiujn ĉefpastrojn kaj skribistojn de la popolo, li demandis al ili, kie la Kristo devas naskiĝi.

5   Kaj ili diris al li:En Bet-LeÄ„em de Judujo, ĉar per la profeto estas skribite jene:

6   Kaj vi, ho Bet-LeÄ„em, lando de Judujo, Neniel estas plej malgranda inter la regantoj de Judujo; Ĉar el vi venos reganto, Kiu paŝtos Mian popolon Izrael.

7   Tiam Herodo sekrete venigis la saĝulojn, kaj precize sciiĝis de ili pri la tempo, kiam aperis la stelo.

8   Kaj li sendis ilin al Bet-LeÄ„em, dirante:Iru kaj elserĉu zorge pri la knabeto; kaj kiam vi lin trovos, sciigu al mi, por ke mi ankaÅ­ venu kaj adorkliniĝu al li.

9   Kaj aÅ­dinte la reĝon, ili ekvojiris; kaj jen la stelo, kiun ili vidis en la oriento, antaÅ­iris ilin, ĝis ĝi venis kaj staris super la loko, kie estis la juna knabeto.

10  Kaj vidante la stelon, ili ĝojis kun tre granda ĝojo.

11  Kaj veninte en la domon, ili vidis la knabeton kun lia patrino Maria, kaj adorkliniĝis al li; kaj malferminte siajn trezorojn, ili faligis sin kaj prezentis al li donacojn:oron kaj olibanon kaj mirhon.

12  Kaj avertite de Dio en sonĝo, ke ili ne iru returne al Herodo, ili foriris per alia vojo al sia lando.

13  Kaj post ilia foriro jen anĝelo de la Eternulo aperis en sonĝo al Jozef, dirante:Leviĝu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj forrapidu en Egiptujon, kaj restu tie, ĝis mi parolos al vi; ĉar Herodo serĉos la knabeton, por lin pereigi.

14  Kaj li leviĝis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon nokte, kaj migris en Egiptujon,

15  kaj restis tie ĝis la morto de Herodo; por ke plenumiĝu tio, kion la Eternulo parolis per la profeto, dirante:El Egiptujo Mi vokis Mian filon.

16  Tiam Herodo, ekvidinte, ke li estas trompita de la saĝuloj, tre koleris; kaj sendinte, li mortigis ĉiujn knabojn en Bet-LeÄ„em kaj en ĉiuj ĝiaj ĉirkaÅ­aĵoj, havantajn du jarojn aÅ­ malpli, laÅ­ la tempo, pri kiu li precize sciiĝis de la saĝuloj.

17  Tiam plenumiĝis tio, kio estis dirita per la profeto Jeremia, nome:

18  Voĉo estas aÅ­dita en Rama, Ĝemado kaj maldolĉa plorado, RaÄ„el priploras siajn infanojn, Kaj ŝi ne volas konsoliĝi, ĉar ili forestas.

19  Sed kiam Herodo mortis, jen anĝelo de la Eternulo aperis en sonĝo al Jozef en Egiptujo, dirante:

20  Leviĝu, kaj prenu la knabeton kaj lian patrinon, kaj iru en la landon de Izrael; ĉar mortis tiuj, kiuj atencis la vivon de la knabeto.

21  Kaj li leviĝis, kaj prenis la knabeton kaj lian patrinon, kaj venis en la landon de Izrael.

22  Sed kiam li aÅ­dis, ke ArÄ„elao reĝas en Judujo anstataÅ­ sia patro Herodo, li timis iri tien; kaj avertite de Dio en sonĝo, li fortiris sin en la regionojn de Galileo,

23  kaj venis al kaj loĝis en urbo nomata Nazaret, por ke plenumiĝu tio, kio estis dirita per la profetoj, ke li estos nomata Nazaretano.


Matthew 1    Choose Book & Chapter    Matthew 3

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Army. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2017. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Army