JESUS ARMY
CHRISTIAN COMMUNITY
JESUS CENTRES
MULTIPLY NETWORK
JESUS YOUTH
FACEBOOK
FLICKR PHOTOS
YOUTUBE VIDEOS
FOLLOW ON TWITTER
JESUS ARMY BLOG
TUMBLR
JESUS ARMY MULTILINGUAL ONLINE BIBLE
Esperanto

Choose a Bible
Select book or range
Type your search text here

Ignore case
Highlight
Exact phrase Ignore Word Order Any words
Chapter

Esperanto, Matthew 22

1   Kaj respondante, Jesuo denove parolis al ili parabole, dirante:

2   La regno de la ─ëielo similas al unu re─Ło, kiu faris edzi─Łan feston por sia filo,

3   kaj sendis siajn sklavojn, por voki la invititojn al la edzi─Ła festo; kaj ili ne volis veni.

4   Poste li sendis aliajn sklavojn, dirante:Diru al la invititoj:Jen mi preparis la man─Łon; miaj bovoj kaj miaj grasigitaj brutoj estas bu─ëitaj, kaj ─ëio estas preta; venu al la edzi─Ła festo.

5   Sed ili malatentis, kaj foriris, unu al sia bieno, alia al sia komercado;

6   kaj la ceteraj, kaptinte liajn sklavojn, perfortis kaj mortigis ilin.

7   Kaj la re─Ło koleris; kaj sendinte siajn armeojn, li pereigis tiujn mortigintojn kaj bruligis ilian urbon.

8   Tiam li diris al siaj sklavoj:La edzi─Ła festo estas preta, sed la invititoj ne estis indaj.

9   Iru do al la disirejoj de la vojoj, kaj ─ëiujn, kiujn vi trovos, invitu al la edzi─Ła festo.

10  Kaj tiuj sklavoj, elirinte sur la vojojn, kunvenigis ─ëiujn, kiujn ili trovis, malbonajn kaj bonajn; kaj la edzi─Ła festo pleni─Łis de gastoj.

11  Sed la re─Ło, enveninte por rigardi la gastojn, tie vidis viron, kiu ne havis sur si edzi─Łofestan veston;

12  kaj li diris al li:Amiko, kiel vi envenis ─ëi tien, ne havante edzi─Łofestan veston? Kaj li silentadis.

13  Tiam la re─Ło diris al siaj servantoj:Ligu lin mane kaj piede, kaj el─Áetu lin en la eksteran mallumon; tie estos la plorado kaj la grincado de dentoj.

14  ─łar multaj estas vokitaj, sed malmultaj estas elektitaj.

15  Tiam iris la Fariseoj, kaj konsili─Łis, kiel ili povos impliki lin per interparolado.

16  Kaj ili sendis al li siajn dis─ëiplojn kun la Herodanoj, por diri:Majstro, ni scias, ke vi estas verama, kaj instruas la┼ş vero la vojon de Dio, kaj ne zorgas pri iu ajn; ─ëar vi ne favoras la personon de homoj.

17  Diru do al ni, kiel ┼Łajnas al vi? ─ëu konvenas doni tributon al Cezaro, a┼ş ne?

18  Sed Jesuo, sciante ilian ruzecon, diris:Kial vi min provas, hipokrituloj?

19  Montru al mi la tributan moneron. Kaj ili alportis al li denaron.

20  Kaj li diris al ili:Kies estas ─ëi tiu bildo kaj la surskriba─Áo?

21  Ili diris al li:De Cezaro. Tiam li diris al ili:Redonu do al Cezaro la propra─Áon de Cezaro, kaj al Dio la propra─Áon de Dio.

22  Kaj a┼şdinte, ili miris, kaj lin lasis kaj foriris.

23  En tiu sama tago alvenis al li Sadukeoj, kiuj diras, ke ne estas relevi─Ło; kaj ili demandis lin, dirante:

24  Majstro, Moseo diris:Se iu mortas, ne havante infanojn, lia frato edzi─Łu kun lia edzino kaj naskigu idaron al sia frato.

25  Estis ─ëe ni sep fratoj; kaj la unua edzi─Łis kaj mortis, kaj ne havante idaron, lasis sian edzinon al sia frato;

26  tiel same anka┼ş la dua, kaj la tria, ─Łis la sepa.

27  Kaj post ─ëiuj la virino mortis.

28  En la relevi─Ło do, por kiu el la sep ┼Łi estos edzino? ─ëar ─ëiuj ┼Łin havis.

29  Sed Jesuo responde diris:Vi eraras, ne sciante la Skribojn, nek la potencon de Dio.

30  ─łar en la relevi─Ło oni nek edzi─Łas nek edzini─Łas, sed estas kiel an─Łeloj en la ─ëielo.

31  Sed pri la relevi─Ło el la mortintoj, ─ëu vi ne legis tion, kio estis dirita al vi de Dio, nome:

32  Mi estas la Dio de Abraham kaj la Dio de Isaak kaj la Dio de Jakob? Dio estas Dio ne de la mortintoj, sed de la vivantoj.

33  Kaj kiam la homamaso tion a┼şdis, ili miregis pro lia instruado.

34  Sed la Fariseoj, a┼şdinte, ke li silentigis la Sadukeojn, kune kolekti─Łis.

35  Kaj unu el ili, le─Łisto, demandis lin, provante lin:

36  Majstro, kiu estas la granda ordono en la le─Ło?

37  Kaj li diris al li:Amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro kaj per via tuta animo kaj per via tuta menso.

38  ─łi tiu estas la granda kaj la unua ordono.

39  Kaj dua estas simila al ─Łi:Amu vian proksimulon kiel vin mem.

40  De ─ëi tiuj du ordonoj dependas la tuta le─Ło kaj la profetoj.

41  Kaj kiam la Fariseoj jam kunvenis, Jesuo ilin demandis,

42  dirante:Kion vi pensas pri la Kristo? kies filo li estas? Ili diris al li:De David.

43  Li diris al ili:Kial do David, en la Spirito, lin nomas Sinjoro, dirante:

44  La Eternulo diris al mia Sinjoro: Sidu dekstre de Mi, ─ťis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj?

45  Se do David nomas lin Sinjoro, kiel li estas lia filo?

46  Kaj neniu povis respondi unu vorton al li, nek iu post tiu tago plu kura─Łis fari al li demandon.


Matthew 21    Choose Book & Chapter    Matthew 23

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Army. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2017. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Army