Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Afrikaans
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Afrikaans, Genesis 1

1   In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

2   En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wÍreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

3   En God het gesÍ: Laat daar lig wees! En daar was lig.

4   Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;

5   en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was mŰre, die eerste dag.

6   En God het gesÍ: Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.

7   God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.

8   En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was mŰre, die tweede dag.

9   En God het gesÍ: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droŽ grond sigbaar word. En dit was so.

10  En God het die droŽ grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.

11  En God het gesÍ: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so.

12  Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

13  En dit was aand en dit was mŰre, die derde dag.

14  En God het gesÍ: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.

15  Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so.

16  God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre.

17  En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde

18  en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.

19  En dit was aand en dit was mŰre, die vierde dag.

20  En God het gesÍ: Laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voŽls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel.

21  En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voŽls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

22  En God het hulle geseŽn en gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voŽls op die aarde vermeerder.

23  En dit was aand en dit was mŰre, die vyfde dag.

24  En God het gesÍ: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.

25  En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

26  En God het gesÍ: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voŽls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

28  En God het hulle geseŽn, en God het vir hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voŽls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

29  Verder het God gesÍ: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees.

30  Maar aan al die diere van die aarde en al die voŽls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.

31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was mŰre, die sesde dag.


   Choose Book & Chapter    Genesis 2

Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere.

Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.