Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Afrikaans
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Afrikaans, Genesis 7

1   Daarna het die HERE aan Noag gesÍ: Gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het Ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.

2   Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.

3   Ook van die voŽls van die hemel telkens sewe paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde.

4   Want oor nog sewe dae sal Ek laat reŽn op die aarde, veertig dae en veertig nagte, en al die lewende wesens wat Ek gemaak het, van die aarde verdelg.

5   En Noag het gedoen net soos die HERE hom beveel het.

6   En Noag was ses honderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het.

7   En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweŽ die waters van die vloed.

8   Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voŽls en van alles wat op die aarde kruip,

9   het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het.

10  NŠ die sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde.

11  In die ses honderdste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die sewentiende dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen;

12  en die stortreŽn was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.

13  Op daardie selfde dag het Noag en Sem en Gam en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie vroue van sy seuns saam met hulle in die ark gegaan.

14  Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte en al die voŽls volgens hulle soorte, voŽls van allerhande vere--

15  van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het twee-twee na Noag in die ark gegaan.

16  En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die HERE het agter hom toegesluit.

17  En die vloed was veertig dae lank op die aarde: die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgerys het bo die aarde.

18  En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe.

19  En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoŽ berge onder die ganse hemel bedek was.

20  Vyftien el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was.

21  En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voŽls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense.

22  Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droŽ grond was, het doodgegaan.

23  So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

24  En die waters het die oorhand behou oor die aarde honderd en vyftig dae lank.


Genesis 6    Choose Book & Chapter    Genesis 8

Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere.

Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.