Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Afrikaans
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Afrikaans, Job 14

1   Die mens uit 'n vrou gebore, is kort van dae en sat van onrus.

2   Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk; ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie.

3   En oor so een maak U die oŽ oop, en U bring my voor u gereg.

4   Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine--nie een nie!

5   As dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by U is, U vir hom grense gestel het waar hy nie oor kan gaan nie,

6   kyk dan weg van hom af, dat hy kan rus--totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag.

7   Want vir 'n boom is daar verwagting: as dit afgekap word, loop dit weer uit en sy loot ontbreek nie.

8   As sy wortel oud word in die aarde en sy stam sterf in die stof--

9   van die reuk van die water spruit dit weer uit, en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie.

10  Maar 'n man sterwe en is magteloos; ja, 'n mens blaas die asem uit en--waar is hy?

11  Die waters verdwyn uit die groot waterplas, en die rivier droog uit en lÍ droog--

12  so lÍ die mens daar sonder om weer op te staan; totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek nie.

13  Ag, as U my maar in die doderyk wou wegsteek, my wou verberg totdat u toorn bedaar het, my 'n bepaalde tyd wou stel en dan aan my wou dink!

14  As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Dan sou ek hoop al die dae van my stryd totdat my aflossing kom;

15  U sou roep, en ek sou U antwoord, na die maaksel van u hande sou U verlang.

16  Want nou tel U my voetstappe. Let U nie op my sonde nie?

17  My oortreding is verseŽl in 'n bondeltjie, en U sluit my ongeregtigheid weg.

18  Maar soos 'n berg stukkend val as dit neerstort, en 'n rots versit word uit sy plek;

19  die water klippe glad skuur; die stortvloede daarvan die grond van die aarde wegspoel; so is die verwagting van 'n mens--U maak dit tot niet.

20  U oorweldig hom vir ewig, en hy gaan heen; U verander sy gelaat en stuur hom weg.

21  Sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie; en hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie.

22  Net sy vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur.


Job 13    Choose Book & Chapter    Job 15

Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere.

Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.