Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Afrikaans
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Afrikaans, 1 Samuel 9

1   En daar was 'n man van Benjamin met die naam van Kis, die seun van AbŪŽl, die seun van Seror, die seun van Begorat, die seun van AfŪag, 'n Benjaminiet, 'n vermoŽnde man.

2   En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jongman en mooi gebou, ja, daar was onder die kinders van Israel geeneen mooier as hy nie: van sy skouers af boontoe was hy hoŽr as die hele volk.

3   En toe die eselinne van Kis, die vader van Saul, weggeraak het, sÍ Kis aan sy seun Saul: Neem tog een van die dienaars met jou saam en maak jou klaar, gaan soek die esels.

4   Hy het toe die gebergte van Efraim deurgegaan en die land SalŪsa deurgegaan, maar hulle nie gekry nie; en hulle het die land SŠšlim deurgegaan, maar daar was niks nie; en hy het die land Benjamin deurgegaan, maar hulle het niks gekry nie.

5   Toe hulle in die land Suf kom, sÍ Saul aan die dienaar wat by hom was: Kom, laat ons teruggaan; anders sien my vader van die esels af en word oor ons besorg.

6   En hy antwoord hom: Maar kyk, in hierdie stad is 'n man van God, en die man is geŽerd: alles wat hy spreek, kom sekerlik uit; laat ons nou daarheen gaan; miskien kan hy ons inlig oor die tog wat ons onderneem het.

7   Toe vra Saul vir sy dienaar: SÍ nou ons gaan--wat sal ons die man aanbied? Want die brood in ons sakke is op, en 'n geskenk is hier nie om die man van God aan te bied nie; wat het ons?

8   En die dienaar het Saul weer geantwoord en gesÍ: Kyk, ek het nog 'n kwart sikkel silwer by my; dit sal ek aan die man van God gee, dat hy ons kan inlig oor ons tog.

9   VroeŽr het die mense in Israel sů gesÍ as hulle gaan om God te raadpleeg: Kom, laat ons na die siener gaan. Want die profeet van teenswoordig het hulle vroeŽr siener genoem.

10  En Saul sÍ aan sy dienaar: Jou woord is goed; kom, laat ons gaan. Daarop gaan hulle na die stad waar die man van God was.

11  Terwyl hulle die opdraand na die stad opgaan, kom hulle meisies teŽ wat uitgaan om water te put, en vra vir hulle: Is die siener hier?

12  En diť antwoord hulle en sÍ: Daar is hy voor jou; maak nou gou, want vandag het hy in die stad gekom, omdat die volk vandag 'n offer op die hoogte het.

13  As julle die stad ingaan, sal julle hom net aantref voordat hy opgaan na die hoogte om te eet; want die volk eet nie voordat hy kom nie, want hy seŽn die offer; daarna eet die genooides; gaan dan nou op, want julle sal hom nou juis aantref.

14  En hulle het opgegaan na die stad. Toe hulle op die punt was om binne-in die stad te gaan, kom Samuel meteens uit hulle tegemoet om op te gaan na die hoogte.

15  Want die HERE het dit een dag voor die koms van Saul aan Samuel geopenbaar en gesÍ:

16  MŰre sulke tyd sal Ek 'n man uit die land Benjamin na jou stuur wat jy moet salf as 'n vors oor my volk Israel; en hy sal my volk verlos uit die hand van die Filistyne. Want Ek het my volk aangesien, omdat sy geroep na My gekom het.

17  Toe Samuel vir Saul sien, het die HERE hom geantwoord: Hier is die man van wie Ek jou gesÍ het: Hy sal oor my volk heers.

18  En Saul het nader gekom na Samuel binne-in die poort en gevra: Wys my tog waar die huis van die siener is?

19  Daarop het Samuel Saul geantwoord en gesÍ: Ek is die siener! Gaan voor my uit op na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet; en ek sal jou mŰre vroeg laat gaan; en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee.

20  En wat die esels betref wat jy vandag al drie dae gelede vermis het--bekommer jou daar nie oor nie, want hulle is gevind. Maar aan wie behoort al wat begeerlik is in Israel? Is dit nie aan jou en jou hele familie nie?

21  En Saul antwoord en sÍ: Is ek nie 'n Benjaminiet, uit een van die kleinste van die stamme van Israel, en my geslag die geringste uit al die geslagte van die stam van Benjamin nie? Waarom spreek u dan so met my?

22  Verder het Samuel Saul en sy dienaar geneem en hulle in die kamer gebring en hulle 'n plek gegee aan die hoof van die genooides, wat omtrent dertig man was.

23  En Samuel het aan die kok gesÍ: Gee die stuk wat ek aan jou gegee het, waarvan ek vir jou gesÍ het: Sit dit by jou weg.

24  Die kok dra toe die boud op met wat daaraan was, en sit dit voor Saul neer. En Samuel sÍ: Kyk, wat oorgebly het, is voor jou gesit; eet, want teen die bestemde tyd is dit vir jou bewaar toe ek gesÍ het: Ek nooi die volk. So het Saul dan diť dag saam met Samuel geŽet.

25  Daarop het hulle van die hoogte afgegaan die stad in, en hy het met Saul gespreek op die dak.

26  En hulle het vroeg opgestaan. Toe die rooidag uitkom, het Samuel Saul op die dak geroep en gesÍ: Staan op, dat ek jou kan wegbring. En Saul het opgestaan, en hulle twee, hy en Samuel, het na buite gegaan.

27  Terwyl hulle by die einde van die stad afdaal, sÍ Samuel vir Saul: Beveel die dienaar dat hy voor ons uit verder gaan--en hy het verder gegaan--maar staan jy eers stil, dat ek jou die woord van God kan laat hoor.


1 Samuel 8    Choose Book & Chapter    1 Samuel 10

Afrikaans is spoken by 6,385,000 people: 6,200,000 in South Africa, 146,000 in Namibia, 20,000 in Botswana, 19,000 elsewhere.

Afrikaans Bybel, © 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika. This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with BibleDatabase software. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.