Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Bulgarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Bulgarian, От Матея свето Евангелие 1 (Matthew 1)

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.

2   Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;

3   Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;

4   Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;

5   Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;

6   а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;

7   Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;

8   Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;

9   Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;

10  Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;

11  а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.

12  А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;

13  Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;

14  Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;

15  Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;

16  а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос { Помазаник, или, Месия.}.

17  И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.

18  А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух.

19  А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно.

20  Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух.

21  Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.

22  А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:

23  "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).

24  И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си;

25  но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.


Книга на пророк Малахия 4
   (Malachi 4)  
 Choose Book & Chapter    От Матея свето Евангелие 2
(Matthew 2)   

Bulgarian is spoken by 8,900,000 people: 7,986,000 in Bulgaria, 361,000 in Moldova, 270,000 in Turkey, 234,000 in Ukraine, 49,000 elsewhere.

In order to display Bulgarian Cyrillic characters correctly, you need a basic Unicode font.

Bulgarian Bible, 1940. Electronic text © 1995-2005 bibliata.com - used by permission.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.