Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Bulgarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Bulgarian, Първа книга Моисеева - Битие 1 (Genesis 1)

1   В начало Бог създаде небето и земята.

2   А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.

3   И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина.

4   И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.

5   И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

6   И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.

7   И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.

8   И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.

9   И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.

10  И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.

11  И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така.

12  Земята произрасти крехка трева, трева която да дава семе, според вида си, и дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе е в него; и Бог видя, че беше добро.

13  И стана вечер, и стана утро, ден трети.

14  И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;

15  и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.

16  Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.

17  И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята,

18  да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.

19  И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.

20  И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.

21  И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.

22  И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.

23  И стана вечер, и стана утро, ден пети.

24  И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.

25  Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка - според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.

26  И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

27  И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.

28  И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.

29  И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.

30  А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, <давам>, всяка зелена трева за храна; и стана така.

31  И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.


   Choose Book & Chapter    Първа книга Моисеева - Битие 2
(Genesis 2)   

Bulgarian is spoken by 8,900,000 people: 7,986,000 in Bulgaria, 361,000 in Moldova, 270,000 in Turkey, 234,000 in Ukraine, 49,000 elsewhere.

In order to display Bulgarian Cyrillic characters correctly, you need a basic Unicode font.

Bulgarian Bible, 1940. Electronic text © 1995-2005 bibliata.com - used by permission.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.