Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Bulgarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Bulgarian, Книга на Иова 31 (Job 31)

1   Направих завет с очите си; И как бих погледнал на девица?

2   Защото какъв дял се определя от Бога отгоре, И какво наследство от Всемогъщия свише?

3   Не е ли разорение за нечестивия, И погибел за тия, които вършат беззаконие?

4   Не вижда ли Той пътищата ми? И не брои ли всичките ми стъпки?

5   Ако съм ходил с лъжата, И ногата ми е бързала на измама, -

6   (<Но> нека ме претеглят в прави везни, За да познае Бог непорочността ми, -)

7   Ако се е отклонила ногата ми от пътя, И сърцето ми е последвало очите ми, И ако се е залепило петно на ръцете ми,

8   То нека сея аз, а друг да яде, И нека се изкоренят произведенията ми

9   Ако се е прелъстило сърцето ми от жена, И съм причаквал при вратата на съседа си,

10  То нека моята жена меле за другиго, И други да се навеждат над нея;

11  Защото това би било гнусно дело, И беззаконие, което да се накаже от съдиите;

12  Понеже това е огън, който изгорява до погубване, И би изкоренил всичките ми плодове.

13  Ако съм презрял правото на слугата си или на слугинята си, Когато имаха спор с мене,

14  То какво бих сторил, когато се подигне Бог? И какво бих Му отговорил, когато посети?

15  Оня, който е образувал мене в утробата, не образува ли и него? И не същият ли ни образува в утробата?

16  Ако съм въздържал сиромасите от това, което желаеха, Или съм направил да помрачеят очите на вдовицата,

17  Или съм изял сам си залъка си, Без да е яло сирачето от него, -

18  (Напротив, от младостта ми то порасте при мене като при баща, И от утробата на майка си съм наставлявал вдовицата;)

19  Ако съм гледал някого да гине от нямане дрехи, Или сиромах, че няма завивка,

20  И не са ме благославяли чреслата му, Като се е стоплял с вълната от овцете ми;

21  Ако съм подигнал ръка против сирачето, Като виждах, че имам помощ в портата;

22  То да падне мишцата ми от рамото, И ръката ми да се пречупи от лакътя;

23  Защото погибел от Бога беше ужас за мене, И пред Неговото величие не можех да сторя нищо.

24  Ако съм турял надеждата си в злато, Или съм рекъл на чистото злато: Ти си мое упование;

25  Ако съм се веселил, защото богатството ми бе голямо, И защото ръката ми бе намерила изобилие;

26  Ако, като съм гледал слънцето, когато изгряваше, Или луната, когато ходеше в светлостта си,

27  Се е увлякло тайно сърцето ми, И устата ми са целували ръката ми;

28  И това би било беззаконие, което да се накаже от съдиите, Защото бих се отрекъл от вишния Бог.

29  Ако съм злорадствувал в загиването на мразещия ме, Или ми е ставало драго, когато го е сполетявало зло, -

30  (Даже не съм допуснал на устата си да съгрешат Та да искам живота му с проклетия); -

31  Ако хората от шатъра ми не са рекли: Кой може да покаже едного, който не е бил наситен от него с месо?

32  (Чужденецът не нощуваше вън; Отварях вратата си на пътника);

33  Ако съм покривал престъпленията си както Адама Като съм скривал беззаконието си в пазухата си,

34  Понеже се боях от голямото множество, И презрението на семействата ме ужасяваше, Така че млъквах и не излизах из вратата; -

35  (О, да имаше някой да ме слуша! - Ето <виж> тука подписа ми; Всемогъщият нека ми отговори! - И <да имах акта> {Еврейски: Книга.} който противникът ми е написал!

36  Ето, на рамо щях да го нося, За венец щях да го привържа на себе си!

37  Щях да му дам отчет за стъпките си; Като княз щях да <се> приближа при него-);

38  Ако нивата ми вика против мене, И браздите й плачат заедно;

39  Ако съм изял плода й без да платя, Или съм изгасил живота на стопаните й;

40  Тогава да израстат тръни вместо жито, И вместо ечемик плевели. Свършиха се думите на Иова.


Книга на Иова 30
   (Job 30)  
 Choose Book & Chapter    Книга на Иова 32
(Job 32)   

Bulgarian is spoken by 8,900,000 people: 7,986,000 in Bulgaria, 361,000 in Moldova, 270,000 in Turkey, 234,000 in Ukraine, 49,000 elsewhere.

In order to display Bulgarian Cyrillic characters correctly, you need a basic Unicode font.

Bulgarian Bible, 1940. Electronic text © 1995-2005 bibliata.com - used by permission.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.