Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Bulgarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Bulgarian, Книга на пророк Исая 14 (Isaiah 14)

1   Защото Господ ще се смили за Якова, И пак ще избере Израиля. И ще ги настани в земята им; И чужденците ще се присъединят към тях, И ще се прилепят към Якововия дом.

2   Племената ще ги вземат и ще ги заведат на мястото им; И Израилевият дом ще ги наследи в земята Господна За слуги и слугини; Те ще пленят пленителите си, И ще владеят над притеснителите си.

3   И в деня, когато Господ те успокои от скръбта ти, От неволята ти и от жестоката работа, В която ти бе поробен,

4   Ще употребиш това иносказание против вавилонския цар, като речеш: Как престана насилникът! престана скубачът <на злато!>

5   Господ строши тоягата на нечестивите, Скиптъра на владетелите,

6   Който яростно поразяваше племената С непрестанно биене, Който властвуваше с гняв над народите, С преследване, което никой не въздържаше.

7   Цялата земя се успокои и утихна; Възклицават с песни;

8   Дори елхите <и> ливанските кедри се радват за тебе, <казвайки:> Откакто лежиш ти дървар не е излизал против нас.

9   Преизподнята от долу се раздвижи поради тебе, За да те посрещне, когато дойдеш; Поради тебе събуди мъртвите {Еврейски: Сенките.}, всичките земни първенци, Дигна от престолите им всичките царе на народите.

10  Те всички проговаряйки ще ти рекат: И ти ли ослабна като нас? Стана ли равен нам?

11  Великолепието ти и шумът на твоите псалтири се снишиха до преизподнята; Червеят се протяга под теб, и червеи те покриват.

12  Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите;

13  А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните <богове> към най-крайните страни на север,

14  Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.

15  Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.

16  Ония, които те видят ще се взрат в тебе, Ще те разгледат, <и ще рекат>: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, Който разклащаше царствата,

17  Който запустяваше света, И съсипваше градовете му, Който не пускаше в домовете им затворниците си?

18  Всичките царе на народите - те всички- Спят в слава, всеки в дома си;

19  А ти си отхвърлен от гроба си като презряно {Еврейски: Отвратително.} клонче, <Като> дреха на убити, на прободени с нож, на слизащи между камъните на рова, - Като потъпкан под нозе труп.

20  Ти не ще се съединиш с тях в погребение, Защото си погубил земята си, избил си своите люде; Родът на злодейците никога не ще се споменува.

21  Пригответе клане за чадата му, Поради беззаконието на бащите им, За да не станат и завладеят земята, И напълнят лицето на света с градове.

22  Защото ще стана против тях, казва Господ на Силите, И ще излича из Вавилон име и всичко останало, - И син и внук, казва Господ.

23  И ще го обърна в притежание на ежове, и във водни локви; И ще го помета с метлата на погибелта, казва Господ на Силите.

24  Господ на Силите се закле, казвайки: Непременно, както намислих, така ще стане, И както реших, така ще стои, -

25  Че ще съкруша асириеца в земята Си, И ще го стъпча на планините Си; Тогава хомотът му ще се дигне от тях, И товарът му ще се снеме от плещите им.

26  Това е решението взето за цялата земя, И тая е ръката, която се простира над всичките народи.

27  Защото Господ на Силите взе решение, и кой ще <го> осуети? И ръката Му е простряна, и кой ще я върне назад?

28  В годината, в която умря цар Ахаз, се наложи следното <пророчество:>

29  Не се радвай, цяла Филистимска земьо, Загдето се строши тоягата, която те порази; Понеже из корена на змията ще излезе ехидна, И плодът му ще бъде горителна хвърката змия.

30  Първородните на сиромаха ще се нахранят, И бедните ще си почиват в безопасност; Аз ще умъртвя корена ти с глад И останалите от тебе ще бъдат убити.

31  Ридай, порто; извикай, граде; Стопила си се, цяла Филистимска земьо; Защото иде дим от север, И в редовете му не ще има ни един, който да пропадне,

32  Тогава, какъв отговор ще се даде на посланиците на народа? - <Това>, че Господ е утвърдил основите на Сион, И там ще прибягват наскърбените между людете Му.


Книга на пророк Исая 13
   (Isaiah 13)  
 Choose Book & Chapter    Книга на пророк Исая 15
(Isaiah 15)   

Bulgarian is spoken by 8,900,000 people: 7,986,000 in Bulgaria, 361,000 in Moldova, 270,000 in Turkey, 234,000 in Ukraine, 49,000 elsewhere.

In order to display Bulgarian Cyrillic characters correctly, you need a basic Unicode font.

Bulgarian Bible, 1940. Electronic text © 1995-2005 bibliata.com - used by permission.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.