Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Bulgarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Bulgarian, Послание на св. ап. Павла до Евреите 1 (Hebrews 1)

1   Бог Който при разни частични <съобщения>, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,

2   в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,

3   Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,

4   и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.

5   Защото, кому от ангелите е рекъл <Бог> някога: - "Ти си Мой Син, Аз днес Те родих"; и пак: "Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?

6   А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".

7   И за ангелите казва: - "Който прави ангелите Си <силни като> ветрове, И служителите Си <като> огнен пламък";

8   А за Сина казва: - "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.

9   Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".

10  и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;

11  Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха,

12  И като одежда ще ги свиеш, И те ще бъдат изменени; Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.

13  А кому от ангелите е рекъл някога: - "Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие"?

14  Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?


Послание на св. ап. Павла до Филимона 1
   (Philemon 1)  
 Choose Book & Chapter    Послание на св. ап. Павла до Евреите 2
(Hebrews 2)   

Bulgarian is spoken by 8,900,000 people: 7,986,000 in Bulgaria, 361,000 in Moldova, 270,000 in Turkey, 234,000 in Ukraine, 49,000 elsewhere.

In order to display Bulgarian Cyrillic characters correctly, you need a basic Unicode font.

Bulgarian Bible, 1940. Electronic text © 1995-2005 bibliata.com - used by permission.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.