Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Croatian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Croatian, Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

2   Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.

3   Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.

4   Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma.

5   Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.

6   Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.

7   Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa.

8   Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja.

9   Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija.

10  Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija.

11  Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.

12  Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.

13  Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.

14  Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.

15  Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.

16  Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

17  U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.

18  A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.

19  A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

20  Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.

21  Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih."

22  Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:

23  Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!

24  Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.

25  I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.


Malachi 3    Choose Book & Chapter    Matthew 2Croatian is spoken in Croatia by 5,000,000 people.

In order to display Croatian correctly, you may need a basic Unicode font.

Croatian Bible. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1988. Zahvaljujemo Kršćanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.