Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Croatian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Croatian, Matthew 2

1   Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu

2   raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti."

3   Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime.

4   Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi.

5   Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:

6   A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!

7   Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.

8   Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim."

9   Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete.

10  Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom.

11  Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.

12  Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

13  A pošto oni otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.

14  On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat.

15  I osta ondje do Herodova skončanja - da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga.

16  Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže - prema vremenu što ga razazna od mudraca.

17  Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji:

18  U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema.

19  Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu:

20  "Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili."

21  On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku.

22  Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski.

23  Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret - da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.


Matthew 1    Choose Book & Chapter    Matthew 3Croatian is spoken in Croatia by 5,000,000 people.

In order to display Croatian correctly, you may need a basic Unicode font.

Croatian Bible. Copyright by Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1988. Zahvaljujemo Kršćanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.