Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech BKR
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech BKR, Psalms 113

1   Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.

2   Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.

3   Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.

4   Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.

5   Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?

6   Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.

7   Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,

8   Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.

9   Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.


Psalms 112    Choose Book & Chapter    Psalms 114

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Czech Bible in 1579-1593 translation. You can also read the same passage in the Ceský Ekumenický Preklad, the interconfessional version, first published in 1979.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma. Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.