Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Czech CEP
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Czech CEP, Psalms 51

1   Pro předního zpěváka. Žalm Davidův,

2   když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3   Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4   moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

5   Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále.

6   Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, ryzí ve svém soudu.

7   Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

8   Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9   Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10  Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11  Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

12  Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

13  Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber!

14  Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti.

15  Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě.

16  Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost.

17  Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.

18  Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.

19  Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! [ (Psalms 51:20) Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. ] [ (Psalms 51:21) Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky. ]


Psalms 50    Choose Book & Chapter    Psalms 52

Czech is spoken by 12,000,000 people: 10,005,000 in Czech Republic, 1,453,000 in USA, 28,000 in Canada, 21,000 in Ukraine, 493,000 elsewhere.

This version is the Interconfessional Czech Bible, first published in 1979 by Kalich, Prague. You can also read the same passage in the Bible Kralicka, the original Czech bible, translated 1579-1593.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Ceský Ekumenický Preklad: Bible Pismo svate Stareho i Noveho Zakona podle ekumenickeho vydani z r. 1985 (c) Ekumenicka rada cirkvi v CR.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.