Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Danish
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Danish, Matthæus 2 (Matthew 2)

1   Men da Jesus var født i Bethlehem i Judæa, i Kong Herodes's Dage, se, da kom der vise fra Østerland til Jerusalem og sagde:

2   "Hvor er den Jødernes Konge, som er født? thi vi have set hans Stjerne i Østen og ere komne for at tilbede ham."

3   Men da Kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham;

4   og han forsamlede alle Folkets Ypperstepræster og skriftkloge og adspurgte dem, hvor Kristus skulde fødes.

5   Og de sagde til ham: "I Bethlehem i Judæa; thi således er der skrevet ved Profeten:

6   Og du, Bethlehem i Judas Land, er ingenlunde den mindste iblandt Judas Fyrster; thi af dig skal der udgå en Fyrste, som skal vogte mit Folk Israel."

7   Da kaldte Herodes hemmeligt de vise og fik af dem nøje Besked om Tiden, da Stjernen havde ladet sig til Syne.

8   Og han sendte dem til Bethlehem og sagde: "Går hen og forhører eder nøje om Barnet; men når I have fundet det, da forkynder mig det, for at også jeg kan komme og tilbede det."

9   Men da de havde hørt Kongen, droge de bort; og se, Stjernen, som de havde set i Østen, gik foran dem, indtil den kom og stod oven over, hvor Barnet var.

10  Men da de så Stjernen, bleve de såre meget glade.

11  Og de gik ind i Huset og så Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra.

12  Og da de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, droge de ad en anden Vej tilbage til deres Land.

13  Men da de vare dragne bort, se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm for Josef og siger: "Stå op, og tag Barnet og dets Moder med dig og fly til Ægypten og bliv der, indtil jeg siger dig til; thi Herodes vil søge efter Barnet for at dræbe det."

14  Og han stod op og tog Barnet og dets Moder med sig om Natten og drog bort til Ægypten.

15  Og han var der indtil Herodes's Død, for at det skulde opfyldes, som er talt af Herren ved Profeten, der siger: "Fra Ægypten kaldte jeg min Søn."

16  Da Herodes nu så, at han var bleven skuffet af de vise, blev han såre vred og sendte Folk hen og lod alle Drengebørn ihjelslå, som vare i Bethlehem og i hele dens Omegn, fra to År og derunder, efter den Tid, som han havde fået Besked om af de vise.

17  Da blev det opfyldt,som er talt ved Profeten Jeremias,som siger:

18  "En Røst blev hørt i Rama, Gråd og megen Jamren; Rakel græd over sine Børn og vilde ikke lade sig trøste, thi de ere ikke mere."

19  Men da Herodes var død, se, da viser en Herrens Engel sig i en Drøm for Josef i Ægypten og siger:

20  "Stå op, og tag Barnet og dets Moder med dig, og drag til Israels Land; thi de ere døde, som efterstræbte Barnets Liv."

21  Og han stod op og tog Barnet og dets Moder med sig og kom til Israels Land.

22  Men da han hørte, at Arkelaus var Konge over Judæa i sin Fader Herodes's Sted, frygtede han for at komme derhen; og han blev advaret af Gud i en Drøm og drog bort til Galilæas Egne.

23  Og han kom og tog Bolig i en By, som kaldes Nazareth, for at det skulde opfyldes, som er talt ved Profeterne, at han skulde kaldes Nazaræer.


Matthæus 1
   (Matthew 1)  
 Choose Book & Chapter    Matthæus 3
(Matthew 3)   

Danish is spoken by 5,291,800 people: 5,000,000 in Denmark, 194,000 in USA, 50,000 in Germany, 28,000 in Canada, 7,800 in Greenland, 12,000 elsewhere.

The electronic edition of this Bible comes from the Danish 1933 edition. The Old Testament is an update from the 1931 edition, and the New Testament is an update from the 1907 edition.

Denne elektroniske udgave af bibelen kommer fra den danske 1933 udgave. Det Gamle Testamente er en oversættelse fra 1931 og Det Nye Testamente er en oversættelse fra 1907.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.