Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Esperanto
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Esperanto, Job 31

1   Mi faris interligon kun miaj okuloj, Ke mi ne atentu virgulinon.

2   Kia estas la parto, kiun donas Dio de supre? Kaj kion destinas la Plejpotenculo el la altaj sferoj?

3   ─łu ne malfeli─ëon al malpiulo, Kaj forpu┼Łon de malbonagantoj?

4   ─łu Li ne vidas mian konduton, Ne kalkulas ─ëiujn miajn pa┼Łojn?

5   ─łu mi iradis en malvero, Kaj miaj piedoj rapidis al trompo?

6   Li pesu min per justa pesilo, Kaj tiam Dio konvinki─Łos pri mia senkulpeco.

7   Se mia pa┼Ło forklini─Łis de la vojo, Se mia koro sekvis miajn okulojn, Kaj se al mia mano alglui─Łis makulo:

8   Tiam mi semu kaj alia man─Łu, Kaj mia idaro elradiki─Łu.

9   Se mia koro forlogi─Łis al virino, Kaj mi ka┼Łe atendis ─ëe la pordo de mia amiko:

10  Tiam mia edzino estu adultigata de aliulo, Kaj aliuloj klini─Łu super ┼Łi.

11  ─łar tio estus malvirto, Tio estus krimo, kiun devas puni ju─Łistoj.

12  Tio estas fajro, kiu ekstermas ─Łis la abismo, Kaj mian tutan akirita─Áon ─Łi elradikigus.

13  ─łu mi mal┼Łatis la rajton de mia servisto a┼ş de mia servistino, Kiam ili havis ju─Łan aferon kun mi?

14  Tiam kion mi farus, kiam Dio levi─Łus? Kaj kion mi respondus al Li, kiam Li esplordemandus?

15  Lin kreis ja Tiu sama, kiu kreis min en la ventro, Kaj Tiu sama pretigis en la ventro anka┼ş lin.

16  ─łu mi rifuzis la deziron de senhavuloj? A┼ş ─ëu mi turmentis la okulojn de vidvino?

17  ─łu mian panpecon mi man─Łis sola? ─łu ne man─Łis de ─Łi anka┼ş orfo?

18  ─łar detempe de mia juneco mi estis kiel patro, Kaj de post la eliro el la ventro de mia patrino mi estis gvidisto.

19  Kiam mi vidis malfeli─ëulon sen vesto Kaj malri─ëulon sen kovro,

20  ─łu tiam ne benis min liaj lumboj, ─łu li ne estis varmigata per la lano de miaj ┼Łafoj?

21  Se mi levis mian manon kontra┼ş orfon, ─łar mi vidis en la pordego helpon al mi,

22  En tia okazo mia ┼Łultro defalu de la dorso, Kaj mia brako rompi─Łu de kano.

23  ─łar mi timas la punon de Dio, Kaj ─Łian pezon mi ne povus elteni.

24  ─łu mi faris la oron mia espero, Kaj la orbulon mi nomis mia fido?

25  ─łu mi ─Łojis, ke mia ri─ëeco estas granda Kaj ke mia mano multe akiris?

26  Kiam mi vidis la lumon brilantan Kaj la lunon majeste irantan,

27  ─łu tiam sekrete forlogi─Łis mia koro Kaj mi sendis kisojn per mia mano?

28  Anka┼ş tio estus krimo ju─Łinda, ─łar mi forneus per tio Dion en la alto.

29  ─łu mi ─Łojis pri malfeli─ëo de mia malamiko? A┼ş ─ëu mi estis ravita, se lin trafis malbono?

30  Mi ne permesis al mia gor─Ło peki Per eldiro de malbeno kontra┼ş lia animo.

31  ─łu la homoj de mia tendo ne diris: Ho, se oni ne sati─Łus de lia karno!

32  Ne noktis fremdulo sur la strato; Miajn pordojn mi malfermadis al migrantoj.

33  ─łu mi hommaniere kovradis miajn kulpojn, Por ka┼Łi en mia brusto miajn pekojn?

34  En tia okazo mi timus grandan homamason, Kaj malestimo de familioj min timigus; Mi silentus, kaj ne elirus ekster la pordon.

35  Ho, se iu a┼şskultus min! Jen estas mia signo; la Plejpotenculo respondu al mi. Se mia akuzanto skribus libron,

36  Mi portus ─Łin sur mia ┼Łultro, Mi metus ─Łin sur min kiel kronon,

37  Mi raportus al li pri la nombro de miaj pa┼Łoj; Mi alproksimi─Łus al li kiel al princo.

38  Se mia lando kriis kontra┼ş mi, Kaj ─Łiaj sulkoj ploris,

39  Se ─Łiajn fruktojn mi man─Łis senpage, Kaj mi afliktis la animon de ─Łiaj mastroj:

40  Tiam anstata┼ş tritiko kresku por mi kardo, Kaj anstata┼ş hordeo dornoj. Fini─Łis la paroloj de Ijob.


Job 30    Choose Book & Chapter    Job 32

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.