Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Esperanto
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Esperanto, Isaiah 14

1   ─łar la Eternulo ekkompatos Jakobon, kaj denove elektos Izraelon, kaj relo─Łigos ilin en ilia lando. Kaj fremduloj kuni─Łos kun ili, kaj ali─Łos al la domo de Jakob.

2   Kaj popoloj prenos ilin kaj venigos ilin sur ilian lokon, kaj la domo de Izrael ekposedos ilin en la lando de la Eternulo kiel sklavojn kaj sklavinojn. Kaj ili malliberigos siajn malliberigintojn kaj regos siajn premintojn.

3   Kaj en tiu tago, kiam la Eternulo ripozigos vin de via suferado kaj de via mizero, kaj de la malfacila laborado, per kiu oni laborigis vin,

4   vi eldiros ─ëi tiun mokokanton pri la re─Ło de Babel, kaj diros:Kiel kvieti─Łis la premanto, ─ëesi─Łis la tributo!

5   La Eternulo rompis la bastonon de la maljustuloj, la vergon de la regantoj,

6   kiu kolere batadis popolojn per batoj sen─ëesaj, kolere regadis popolojn, sen─ëese persekutante.

7   Ekripozis, trankvili─Łis la tuta tero, ─Łojkrias, kantante.

8   E─ë la cipresoj ─Łojas pri vi, la cedroj de Lebanon:De tiu tempo, kiam vi ekku┼Łis, neniu hakanto venas al ni.

9   ┼ťeol sube ekskui─Łis pro vi, renkontante vin venantan; ─Łi vekis por vi la mortintojn, ─ëiujn potenculojn de la tero; ─Łi levis por vi de iliaj tronoj ─ëiujn re─Łojn de la popoloj.

10  Ili ─ëiuj ekparolos kaj diros al vi:Vi anka┼ş senforti─Łis, kiel ni, vi simili─Łis al ni;

11  en ┼ťeolon estas ─Áetita via majesto kaj la bruo de viaj psalteroj; sub vi sterni─Łos vermoj, kaj vermoj estos via kovrilo.

12  Kial vi falis de la ─ëielo, ho brilo, filo de la matenru─Ło! hakita sur la teron vi estas, ho turmentinto de la popoloj.

13  Kaj vi diris en via koro:Mi supreniros en la ─ëielon, pli alten ol la steloj de Dio mi levos mian tronon, kaj mi sidos sur la monto de kunveno, ─ëe la rando de nordo;

14  mi supreniros sur la alta─Áon de la nuboj, mi simili─Łos al la Plejaltulo.

15  Sed en ┼ťeolon vi estos mallevita, en la profundon de la tombo!

16  Tiuj, kiuj vin vidos, rigardos vin atente, kaj miros:─łu ─ëi tio estas la viro, kiu tremigis la teron, teruris regnojn,

17  kiu faris la mondon dezerto kaj ruinigis ─Łiajn urbojn, kiu siajn kaptitojn ne liberigis hejmen?

18  ─łiuj re─Łoj de popoloj ku┼Łas kun honoro, ─ëiu en sia domo;

19  sed vi estas for─Áetita el via tombo, kiel mal┼Łatata bran─ëo, kovrita de mortigitoj, trapikitaj per glavo, ─Áetitaj malsupren en kavon, kiel kadavro piedpremata.

20  Vi ne estos kun ili en tombo, ─ëar vian landon vi ruinigis, vian popolon vi mortigis; la semon de malbonaguloj oni neniam nomos.

21  Preparu liajn filojn por bu─ëo pro la pekoj de iliaj patroj, por ke ili ne levi─Łu kaj ne heredu la landon kaj ne plenigu la mondon per urboj.

22  Mi levi─Łos kontra┼ş ilin, diras la Eternulo Cebaot; kaj Mi ekstermos de Babel la nomon kaj resta─Áon kaj filon kaj nepon, diras la Eternulo.

23  Kaj Mi faros ─Łin hereda─Áo de bota┼şroj, kaj akvaj mar─ëoj, kaj Mi balaos ─Łin per balailo de pereigo, diras la Eternulo Cebaot.

24  ─┤uris la Eternulo Cebaot, dirante:Kiel Mi intencis, tiel fari─Łos; kaj kiel Mi decidis, tiel efektivi─Łos;

25  frakasita estos la Asiriano en Mia lando, kaj sur Miaj montoj Mi lin dispremos, por ke fori─Łu de ili lia jugo kaj lia ┼Łar─Ło estu deprenita de sur iliaj ┼Łultroj.

26  Tio estas la decido, farita pri la tuta tero; kaj tio estas la mano, etendita super ─ëiujn popolojn.

27  ─łar la Eternulo Cebaot decidis, kaj kiu malhelpos? kaj Lia mano estas etendita, kiu do ─Łin returnos?

28  En la jaro de la morto de la re─Ło A─ąaz estis farita la sekvanta profeta─Áo:

29  Ne ─Łoju, tuta Fili┼Łtujo, ke rompita estas la vergo, kiu vin batadis; ─ëar el la radiko de serpento eliros vipuro, kaj ─Łia produkto estos fluganta serpento.

30  Kaj la unuenaskitoj de malri─ëuloj pa┼Łti─Łos, kaj senhavuloj ripozos sendan─Łere; kaj Mi pereigos per malsato vian radikon, kaj via resta─Áo estos mortigita.

31  ─ťemploru, ho pordego; kriu, ho urbo; perdis la kura─Łon la tuta Fili┼Łtujo; ─ëar de nordo venas fumo, kaj neniu restas sola en iliaj ta─ëmentoj.

32  Kaj kion oni respondos al la senditoj de la popolo? Ke la Eternulo fortikigis Cionon, kaj en ─Łi trovos defendon la malri─ëuloj de Lia popolo.


Isaiah 13    Choose Book & Chapter    Isaiah 15

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.