Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Esperanto
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Esperanto, Ezekiel 7

1   Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante:

2   Ho filo de homo, tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, pri la tero de Izrael:Fino venis, la fino por ─ëiuj kvar randoj de la lando.

3   Nun venos al vi la fino; kaj Mi sendos sur vin Mian koleron, kaj Mi ju─Łos vin la┼ş via konduto, kaj Mi metos sur vin ─ëiujn viajn abomeninda─Áojn.

4   Ne indulgos vin Mia okulo, kaj Mi ne kompatos; ─ëar vian konduton Mi rekompencos sur vi, kaj viaj abomeninda─Áoj estos meze de vi; kaj vi ekscios, ke Mi estas la Eternulo.

5   Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:Malbono, unu malbono nun venas;

6   fino venas, venas la fino, ─Łi veki─Łas kontra┼ş vin, jen ─Łi venas.

7   Venas matenru─Ło kontra┼ş vi, ho lo─Łanto de la lando; venas la tempo, proksima estas la tago de tumulto, kiam oni ne plu kantos sur la montoj.

8   Nun Mi balda┼ş elver┼Łos Mian indignon sur vin, Mi plene kontentigos Mian koleron sur vi, Mi ju─Łos vin la┼ş via konduto, kaj Mi metos sur vin ─ëiujn viajn abomeninda─Áojn.

9   Ne indulgos Mia okulo, kaj Mi ne kompatos; la┼ş via konduto Mi redonos al vi, kaj viaj abomeninda─Áoj estos meze de vi; kaj vi ekscios, ke Mi, la Eternulo, estas la batanto.

10  Jen estas la tago, jen ─Łi venas, levi─Łis la matenru─Ło, la vergo elkreskis, la fiero ekfloris.

11  La perforteco levi─Łis kiel vergo kontra┼ş la malpiecon; nenio restos de ili, nek de ilia amaso, nek de ilia popola bruo, neniu ─Łemos ─ëe ili.

12  Venas la tempo, alproksimi─Łas la tago; la a─ëetanto ne ─Łoju, kaj la vendanto ne mal─Łoju; ─ëar la kolero trafis ilian tutan amason.

13  ─łar la vendanto ne plu revenos al la vendita─Áo, e─ë se ili ankora┼ş estus vivantaj; ─ëar la vizio pri ilia tuta amaso ne retiri─Łos, kaj neniu fortikigos sian vivon per sia malpieco.

14  Eksonigu la trumpeton, kaj ─ëiu armi─Łu; neniu tamen iros en la militon, ─ëar Mia kolero estas super ilia tuta amaso.

15  La glavo estas ekstere, la pesto kaj la malsato interne; kiu estas sur la kampo, tiu mortos de la glavo, kaj kiu estas en la urbo, tiun ekstermos malsato kaj pesto.

16  Kaj tiuj el ili, kiuj forsavi─Łos, estos sur la montoj, kiel kolomboj el la valoj, ─ëiuj ili ─Łemos, ─ëiu pro siaj malbonagoj.

17  ─łiuj manoj mallevi─Łos senforte, kaj ─ëiuj genuoj movi─Łos kiel akvo.

18  Ili zonos sin per saka─Áo; teruro ilin kovros; sur ─ëiu viza─Ło estos honto, kaj ─ëiuj kapoj estos senharaj.

19  Sian ar─Łenton ili ─Áetos sur la stratojn, kaj ilia oro fari─Łos malpura─Áo; ilia ar─Łento kaj ilia oro ne povos savi ilin en la tago de la kolero de la Eternulo, ne satigos ilian animon, kaj ne plenigos ilian interna─Áon; ─ëar tio estis instigilo por iliaj malbonagoj.

20  Sian plej belan ornamon ili faris objekto de fiereco, siajn abomenindajn statuojn kaj idolojn ili starigis en ─Łi; tial Mi faros ─Łin malpura─Áo por ili.

21  Kaj Mi transdonos ─Łin en la manojn de fremduloj por disrabi, kaj al la malpiuloj de la tero kiel militakiron, kaj ili malsanktigos ─Łin.

22  Mi deturnos Mian viza─Łon de ili, por ke ili malsanktigu Mian misterejon; kaj rabistoj tien venos kaj malsanktigos ─Łin.

23  Faru ─ëenon; ─ëar la lando estas plena de sangaj krimoj kaj la urbo estas plena de perforteco.

24  Mi venigos la plej malbonajn el la nacioj, kaj ili ekposedos iliajn domojn; Mi neniigos la fierecon de la fortuloj, kaj iliaj sankta─Áoj estos malsanktigitaj.

25  Pereo venas; oni ser─ëos pacon, sed ne trovos ─Łin.

26  Malfeli─ëo post malfeli─ëo venos, sciigo post sciigo; oni ser─ëos vizion ─ëe profeto; malaperos la instruo ─ëe la pastro, kaj konsilo ─ëe la maljunuloj.

27  La re─Ło mal─Łojos, la princo estos kovrita de teruro, kaj la manoj de la simpla popolo malkura─Łi─Łos. La┼ş ilia konduto Mi agos kun ili, la┼ş iliaj meritoj Mi ju─Łos ilin; kaj ili ekscios, ke Mi estas la Eternulo.


Ezekiel 6    Choose Book & Chapter    Ezekiel 8

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.