Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Esperanto
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Esperanto, Zechariah 12

1   Profeta vorto de la Eternulo pri Izrael. Diro de la Eternulo, kiu etendis la ─ëielon, fondis la teron, kaj kreis la spiriton de la homo interne de li:

2   Jen Mi faros Jerusalemon freneziga kaliko por ─ëiuj popoloj ─ëirka┼şe, kaj e─ë por Judujo, kiam Jerusalem estos sie─Łata.

3   En tiu tempo Mi faros Jerusalemon peza ┼Łtono por ─ëiuj popoloj:─ëiuj, kiuj ─Łin levos, faros al si vundojn; kaj kolekti─Łos kontra┼ş ─Łi ─ëiuj nacioj de la tero.

4   En tiu tempo, diras la Eternulo, Mi frapos ─ëiun ─ëevalon per rabio kaj ─Łian rajdanton per frenezeco; kaj sur la domon de Jehuda Mi malfermos Miajn okulojn; ─ëiujn ─ëevalojn de la popoloj Mi frapos per blindeco.

5   Kaj la estroj de Judujo diros en sia koro:Mia forto estas la lo─Łantoj de Jerusalem, dank' al la Eternulo Cebaot, ilia Dio.

6   En tiu tempo Mi faros la estrojn de Judujo kiel pato kun fajro inter ligno kaj kiel brulanta tor─ëo inter garboj, kaj ili forman─Łos dekstre kaj maldekstre ─ëiujn popolojn ─ëirka┼şe; kaj Jerusalem estos denove prilo─Łata sur sia loko, en Jerusalem.

7   Kaj anta┼şe la Eternulo savos la tendojn de Judujo, por ke la gloro de la domo de David kaj la gloro de la lo─Łantoj de Jerusalem ne estu tro alta super Judujo.

8   En tiu tempo la Eternulo defendos la lo─Łantojn de Jerusalem, kaj la plej malforta el ili estos en tiu tempo kiel David, kaj la domo de David estos kiel Dio, kiel an─Łelo de la Eternulo anta┼ş ili.

9   En tiu tempo Mi decidos ekstermi ─ëiujn naciojn, kiuj atakas Jerusalemon.

10  Sed sur la domon de David kaj sur la lo─Łantojn de Jerusalem Mi ver┼Łos spiriton de amo kaj de pre─Łoj; kaj ili rigardos tiun, kiun ili trapikis, kaj ili ploros pri li, kiel oni ploras pri solfilo, kaj ili mal─Łojos pri li, kiel oni mal─Łojas pri unuenaskito.

11  En tiu tempo estos granda plorado en Jerusalem, kiel la plorado en Hadadrimon en la valo de Megidon.

12  Ploros la lando, ─ëiu familio aparte:la familio de la domo de David aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; la familio de la domo de Natan aparte, kaj iliaj edzinoj aparte;

13  la familio de la domo de Levi aparte, kaj iliaj edzinoj aparte; la familio de la ┼ťimeiidoj aparte, kaj iliaj edzinoj aparte;

14  ─ëiuj ceteraj familioj ─ëiu familio aparte, kaj iliaj edzinoj aparte.


Zechariah 11    Choose Book & Chapter    Zechariah 13

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.