Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Esperanto
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Esperanto, Hebrews 10

1   ─łar la le─Ło, havante ombron de estontaj bona─Áoj, ne la bildon mem de la aferoj, neniam povas, per tiuj samaj oferoj, kiujn oni oferadas sen─ëese jaron post jaro, perfektigi la tien venantajn.

2   ─łar alie ─ëu ili ne ─ëesus esti oferataj? tial, ke la adorantoj, unufoje purigite, jam ne havus konsciencon pri pekoj.

3   Sed en tiuj oferoj estas ─ëiujara rememorigo pri pekoj.

4   ─łar ne eble estas, ke la sango de bovoj kaj kaproj forprenus pekojn.

5   Tial, venante en la mondon, li diris: Oferojn kaj donacojn Vi ne deziras, Sed korpon Vi preparis por mi;

6   Bruloferojn kaj pekoferojn Vi ne ┼Łatis.

7   Tiam mi diris:Jen mi venis (En la rula─Áo de la libro estas skribite pri mi), Por plenumi Vian volon, ho Dio!

8   Anta┼şe dirinte:Oferojn kaj donacojn kaj bruloferojn kaj pekoferojn Vi nek deziris nek ┼Łatis (kiuj estas oferataj la┼ş la le─Ło),

9   tiam li diris:Jen mi venis, por plenumi Vian volon. Li forprenas la unuan, por ke li starigu la duan.

10  La┼ş tiu volo ni estas sanktigitaj per la ofero de la korpo de Jesuo Kristo unufoje por ─ëiam.

11  Kaj ─ëiu pastro staradas ─ëiutage, servante kaj oferante ofte la samajn oferojn, kiuj neniam povas forpreni pekojn;

12  sed li, oferinte unu oferon por pekoj por ─ëiam, sidi─Łis dekstre de Dio;

13  de nun atendante, ─Łis liaj malamikoj fari─Łos benketo por liaj piedoj.

14  ─łar per unu ofero li perfektigis ─Łis eterneco la sanktigatojn.

15  Kaj la Sankta Spirito anka┼ş atestas al ni; ─ëar, dirinte:

16  Jen estas la interligo, kiun Mi faros kun ili Post tiu tempo, diras la Eternulo: Mi metos Miajn le─Łojn en ilian internon, Kaj sur ilia koro Mi ilin skribos; li anka┼ş diras:

17  Kaj iliajn pekojn kaj malbona─Áojn Mi ne plu rememoros.

18  Sed kie estas absolvo de ─ëi tiuj, ne plu estas oferado pro peko.

19  Havante do, fratoj, kura─Łon eniri en la plejsanktejon per la sango de Jesuo,

20  per la vojo nova kaj vivanta, kiun li dedi─ëis por ni, tra la kurteno, tio estas, lia karno,

21  kaj havante grandan pastron super la domo de Dio,

22  ni alproksimi─Łu kun sincera koro, en pleneco de fido, kun niaj koroj aspergitaj for de malbona konscienco, kaj kun la korpoj lavitaj per akvo pura;

23  ni tenu firme la konfeson de nia espero sendeklini─Łe; ─ëar la promesinto estas fidela;

24  kaj ni pripensu unu la alian, por instigi al amo kaj bonaj faroj;

25  ne forlasante nian kunvenadon, kiel estas la kutimo de iuj; sed konsilante unu la alian, kaj des pli forte, ju pli vi vidas la tagon alproksimi─Łanta.

26  ─łar se, ricevinte la scion de la vero, ni pekos memvole, jam ne restas ofero pro pekoj,

27  sed ia timoplena atendo de ju─Ło, kaj de fajra kolero, kiu ekstermos la kontra┼şulojn.

28  Tiu, kiu mal┼Łatis la le─Łon de Moseo, sen kompato mortas ─ëe du a┼ş tri atestantoj;

29  kiom pli severan punon, vi opinias, ke meritos tiu, kiu piedpremis la Filon de Dio kaj rigardas kiel ne sanktan la sangon de la interligo, per kiu li estis sanktigita, kaj kiu spitis la Spiriton de graco?

30  ─łar ni konas Tiun, kiu diris:─łe Mi estas ven─Ło, Mi repagos. Kaj anka┼ş:La Eternulo ju─Łos Sian popolon.

31  Terure estas fali en la manojn de la vivanta Dio.

32  Sed memoru la anta┼şajn tagojn, en kiuj vi, jam allumite, elportis grandan konflikton de suferoj;

33  unuflanke, kiam vi fari─Łis spektaklo per ripro─ëoj kaj doloroj, kaj aliflanke, kiam vi partoprenis kun tiuj, kiuj tian sperton havis.

34  ─łar vi kompatis tiujn, kiuj estis en katenoj, kaj ─Łoje akceptis la rabadon de via poseda─Áo, sciante, ke vi mem havas pli bonan kaj restantan poseda─Áon.

35  Tial ne for─Áetu vian kura─Łon, kiu havas rekompencon grandan.

36  ─łar vi havas bezonon de pacienco, por ke, plenuminte la volon de Dio, vi ricevu la promeson.

37  ─łar ankora┼ş iomete da tempo, La venonto venos, kaj ne malfruos.

38  Sed virtulo vivos per sia fideleco; Kaj se li sin tiros malanta┼şen, mia spirito ne ─Łojos en li.

39  Sed ni ne estas el la malanta┼şen tiri─Łantaj en pereon, sed el la kredantaj por la gajnado de la animo.


Hebrews 9    Choose Book & Chapter    Hebrews 11

It is not known how many people speak Esperanto.

In order to display some special Esperanto characters correctly, you may need a basic Unicode font.

La Sankta Biblio (Londona Biblio), 1926. Esperanto Bible from the Online Bible version by Ian Green. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.