Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Estonian Genesis and NT
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Estonian Genesis and NT, Matthew 2

1   Kui Jeesus oli sĂĽndinud Petlemas Juudamaal kuningas Heroodese ajal, vaata, siis tulid targad hommikumaalt Jeruusalemma

2   ja ĂĽtlesid: „Kus on see sĂĽndinud Juutide Kuningas? Sest me oleme näinud Tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud Teda kummardama.”

3   Kui kuningas Heroodes seda kuulis, ehmus ta väga ja kogu Jeruusalem ĂĽhes temaga.

4   Ja ta kogus kokku kõik rahva ĂĽlempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sĂĽndima.

5   Nemad ĂĽtlesid temale: „Petlemas Juudamaal; sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu:

6   Ja Sina, Petlem Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem Juuda vĂĽrstide seast, sest sinust lähtub Valitseja, Kes Mu rahvast Iisraeli hoiab kui karjane!”

7   Siis Heroodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud.

8   Ja ta läkitas nad Petlemma ning ĂĽtles: „Minge kuulake hoolega Lapsukese järele, ja kui te Tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin Teda kummardama!”

9   Kui nemad olid kuningat kuulnud, siis nad läksid teele. Ja vaata, täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ĂĽlal seal kohal, kus Lapsuke oli.

10  Aga tähte nähes nad said ĂĽliväga rõõmsaks.

11  Ja nad läksid sinna kotta ning nägid Lapsukest ĂĽhes Maarjaga, Tema Emaga, ja heitsid maha ning kummardasid Teda, ja avasid oma varandused ning tõid Temale ande, kulda ja viirukit ja mĂĽrri.

12  Ja kui nad unes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Heroodese juure, läksid nad teist teed tagasi omale maale.

13  Aga kui nad olid ära läinud, vaata, siis ilmus Issanda Ingel unes Joosepile ja ĂĽtles: „Tõuse ning võta Lapsuke ja Tema Ema enesega ning põgene Egiptusesse ja ole seal, kuni Ma sinule ĂĽtlen; sest Heroodes hakkab otsima Last, et Teda hukata.”

14  siis ta tõusis ning võttis enesega Lapsukese ja Tema Ema öösel ja läks ära Egiptusesse

15  ja oli seal kuni Heroodese surmani, et läheks täide, mis Issand on rääkinud prohveti kaudu, kes ĂĽtleb: „Egiptusest Ma kutsusin Oma Poja!”

16  Kui nĂĽĂĽd Heroodes nägi, et targad olid teda petnud, siis ta vihastus väga ja läkitas ning laskis tappa kõik poeglapsed Petlemas ja kogu selle ĂĽmbruskonnas, kaheaastased ja nooremad, vastavalt ajale, mida ta tarkadelt oli hoolega uurinud.

17  Siis läks täide, mis on ĂĽteldud prohvet Jeremija kaudu:

18  â€žRaamast on kuuldud häält, palju nuttu ja kaebust: Raahel nutab oma lapsi ega taha lasta ennast trööstida, sest neid ei ole enam!”

19  Aga kui Heroodes oli surnud, vaata, siis ilmus Issanda Ingel Joosepile unes Egiptuses

20  ning ĂĽtles: „Tõuse ning võta Lapsuke ja Tema Ema enesega ja mine Iisraelimaale; sest need on surnud, kes pĂĽĂĽdsid Lapsukese hinge!”

21  Siis ta tõusis ning võttis Lapsukese ja Ta Ema enesega ja tuli Iisraelimaale.

22  Aga kui ta kuulis, et Arhelaos valitseb Judead oma isa Heroodese asemel, siis ta kartis sinna minna. Kuid ta sai unes Jumalalt käsu ja siirdus Galilea aladele

23  ja tuli ning asus elama linna, mida kutsutakse Naatsaretiks, et läheks täide, mis on ĂĽteldud prohvetite kaudu: „Teda peab hĂĽĂĽtama Naatsaretlaseks!”


Matthew 1    Choose Book & Chapter    Matthew 3

Estonian is spoken in Estonia by 1,100,000 people.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Estonian Genesis and New Testament. Copyright status unknown.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.