Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Estonian Genesis and NT
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Estonian Genesis and NT, Acts 6

1   Aga neil päevil kui jĂĽngrite arv suurenes, tõusis nurin kreekakeelsete juutide seas heebrealaste vastu, et igapäevases abiandmises õieti ei hoolitud nende leskedest.

2   Siis kutsusid need kaksteist eneste juurde jĂĽngrite hulga ning ĂĽtlesid: „See ei sobi, et me kõrvale jätame Jumala sõna ja hoolt kanname toidulaudade eest.

3   Sellepärast, vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis Vaimu ja tarkust, kelle me seaksime sellesse ametisse.

4   Meie aga tahame pidevalt olla palvetamises ja sõna teenistuses!”

5   See kõne oli kogu rahvahulga meelt mööda. Ja nad valisid Stefanose, mehe täis usku ja PĂĽha Vaimu, ja Filippuse ja Prokorose ja Nikaanori ja Timoni ja Parmena ja Nikolaose, juudiusku pöördunud antiohlase.

6   Need nad seadsid Apostlite ette ja palvetasid ning panid oma käed nende peale.

7   Ja Jumala sõna kasvas; ja jĂĽngrite arv sai väga suureks Jeruusalemmas; ja suur hulk preestreid sai sõnakuulelikuks usule.

8   Aga Stefanos, täis armu ja väge, tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas.

9   Siis tõusid nõndanimetatud libertiinide ja kĂĽreenlaste ja aleksandrialaste kogudustest ja Kiliikia ja Aasia poolt mõned, kes vaidlesid Stefanosega,

10  aga ei suutnud vastu seista tarkusele ja Vaimule, Kelle läbi tema rääkis.

11  Siis nad hankisid mehed, kes ĂĽtlesid: „Me oleme teda kuulnud pilkesõnu rääkivat Moosese ja Jumala vastu!”

12  Ja nemad õhutasid rahvast ja vanemaid ja kirjatundjaid ja langesid ta kallale ning võtsid ta kinni ja viisid ta Suurkohtu ette.

13  Nad esitasid valetunnistajaid, kes ĂĽtlesid: „See inimene ei lakka rääkimast sõnu selle pĂĽha paiga ja käsuõpetuse vastu.

14  Sest me oleme kuulnud teda ĂĽtlevat, et Jeesus Naatsaretlane hävitavat selle paiga ja muutvat kombed, mis Mooses meile on andnud.”

15  Ja kui kõik Suurkohtus istujad temale otsa vaatasid, nägid nad tema palge olevat otsekui Ingli palge.


Acts 5    Choose Book & Chapter    Acts 7

Estonian is spoken in Estonia by 1,100,000 people.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Estonian Genesis and New Testament. Copyright status unknown.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.