Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Estonian Genesis and NT
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Estonian Genesis and NT, Hebrews 10

1   Käsk, olles ainult tulevaste hĂĽvede vari, aga mitte asjade täiskuju ise, ei või iialgi samade iga-aastaste ohvritega, mida ĂĽhtelugu ohverdatakse, teha täiuslikuks nende toojaid,

2   sest eks muidu oleksid ju ohvrite toomised lõppenud, sellepärast et neil, kes toimetavad jumalateenistust, ei oleks enam mingit patust sĂĽdametunnistust, kui nad kord on puhtaks tehtud.

3   Ent ohvritega tuletatakse iga aasta patte meelde.

4   Sest on võimatu, et härgade ja sikkude veri võib patud ära võtta.

5   Sellepärast Ta maailma tulles ĂĽtleb: „Ohvrit ega andi Sa ei tahtnud, aga Sa valmistasid Mulle ihu:

6   põletus- ja patuohvrid ei olnud Sulle meelepärast!

7   Siis Ma ĂĽtlesin: vaata, Ma tulen — rullraamatus on Minust kirjutatud — tegema Su tahtmist, oh Jumal!”

8   Kuna Ta eespool ĂĽtleb: „Ohvreid ja ande ning põletus- ja patuohvreid Sa ei tahtnud ega olegi need Su meele järgi, kuigi neid käsu järgi tuuakse”,

9   siis ĂĽtleb Ta pärast: „Vaata, Ma tulen tegema Su tahtmist!” Sellega Ta tunnistab tĂĽhjaks esimese ohvri, et panna kehtima teine.

10  Selles tahtmises oleme meiegi pĂĽhitsetud Jeesuse Kristuse Ihu ohvriga ĂĽhel hoobil.

11  Ja iga preester seisab päevast päeva oma ametis ja ohverdab sageli samu ohvreid, mis iialgi ei või patte ära võtta;

12  aga Tema, kui Ta ĂĽheainsa ohvri oli viinud pattude eest, on istunud jäädavalt Jumala paremale käele

13  ja ootab nĂĽĂĽd ainult, kuni Ta vaenlased pannakse Tema jalgealuseks järiks.

14  Sest ĂĽhe ohvriga on Ta jäädavalt teinud täiuslikeks need, keda pĂĽhitsetakse.

15  Seda tunnistab meile ju ka PĂĽha Vaim; sest kui Ta oli öelnud:

16  â€žNiisugune on leping, mille Ma teen nendega pärast neid päevi, ĂĽtleb Issand: Ma panen neile sĂĽdamesse Oma käsud ja kirjutan need neile meelde

17  ega mäleta enam nende patte ja ĂĽlekohtutegusid!”

18  Aga kus need on andeks antud, seal ei ole enam tarvis ohvrit nende eest.

19  Nii on meil siis, vennad, Jeesuse Veres julgus sissepääsuks pĂĽhasse paika;

20  ja selle on Ta meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriide, see on Oma liha kaudu;

21  ja meil on suur Preester Jumala koja ĂĽle.

22  Astugem siis ligi tõelise sĂĽdamega, täielikus usus, sĂĽdame poolest piserdamisega puhastatud kurjast sĂĽdametunnistusest,

23  ja ihu poolest pestud puhta veega, pidagem kõikumata kinni lootuse tunnistusest. Sest ustav on See, Kes seda on tõotanud.

24  Ja pidagem ĂĽksteist silmas õhutamiseks armastusele ja headele tegudele.

25  Ning ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid manitsegem ĂĽksteist, ja seda enam, et näete selle päeva lähenevat.

26  Sest kui me meelega pattu teeme, pärast seda kui oleme saanud tõe tunnetuse, siis ei jää enam mingit ohvrit ĂĽle pattude eest;

27  vaid mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis tahab ära sĂĽĂĽa vastupanijad.

28  Kui keegi rikub Moosese käsku, siis peab ta ilma armuta surema kahe või kolme tunnistaja sõna peale,

29  kui palju hirmsama nuhtluse te arvate siis ära teeninud olevat selle, kes Jumala Poega jalgadega tallab ega pea pĂĽhaks lepingu Verd, millega ta on pĂĽhitsetud, ja teotab armu Vaimu?

30  Me tunneme ju Seda, Kes ĂĽtleb: „Minu käes on kättemaks, Mina tasun kätte!” ja taas: „Issand mõistab kohut Oma rahvale!”

31  Hirmus on elava Jumala kätte langeda!

32  Aga tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, talusite palju kannatamiste võitlust,

33  kord nii, et te teotamiste ja viletsuste läbi olite tehtud maailma naeruks, kord jälle nii, et saite nende osalisteks, kellel oli sama saatus.

34  Sest te olete ĂĽhes vangidega kannatanud ja rõõmuga vastu võtnud oma vara riisumise, teades, et teil on parem ja jäädav vara taevas.

35  Ă„rge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga.

36  Sest kannatlikkust läheb teile tarvis, et teie, tehes Jumala tahtmist, saaksite kätte tõotuse.

37  Sest „veel ĂĽsna pisut, pisut aega, siis tuleb See, Kes peab tulema ega viivita mitte!

38  Aga Minu õige peab usust elama, ja kui ta hakkab kõhklema, siis ei ole Minu hingel temast head meelt!”

39  Ent meie ei ole need, kes kõhklevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad hinge päästmiseks!


Hebrews 9    Choose Book & Chapter    Hebrews 11

Estonian is spoken in Estonia by 1,100,000 people.

In order to display some special characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Estonian Genesis and New Testament. Copyright status unknown.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.