Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Hungarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Hungarian, 1 (Genesis 1)

1   Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.

2   A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

3   És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.

4   És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

5   És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.

6   És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől.

7   Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn.

8   És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.

9   És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lőn.

10  És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezé. És látá Isten, hogy jó.

11  Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lőn.

12  Hajta tehát a föld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, a melynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

13  És lőn este és lőn reggel, harmadik nap.

14  És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek.

15  És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn.

16  Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.

17  És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;

18  És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

19  És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.

20  És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.

21  És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.

22  És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.

23  És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.

24  Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.

25  Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.

26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

28  És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

29  És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.

30  A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket [adom] eledelűl. És úgy lőn.

31  És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.


   Choose Book & Chapter     2
(Genesis 2)   

Hungarian is spoken by 14,500,000 people: 10,299,000 in Hungary, 2,004,000 in Romania, 629,000 in Slovakia, 451,000 in Yugoslavia, 1,117,000 elsewhere.

The Károli Version is the most popular Hungarian Bible, with its present use based in a 1908 revision. Calvinist pastor and dean of Gönc, Gáspár Károli, published the Hungarian Bible translation in 1590 in Vizsoly, Hungary. This is known sometimes as the Vizsolyi Biblia. Many Hungarians who read English have compared the language to that found in the King James Version (The Authorized Version of 1611).

In order to display the Hungarian special characters ő and ű correctly, you need a basic Unicode font.

Hungarian Károli Version, 1908 revision. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.