Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Hungarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Hungarian, Ézsaiás 14 (Isaiah 14)

1   Mert könyörĂĽl az Ăšr JákĂłbon, Ă©s ismĂ©t elválasztja Izráelt, Ă©s megnyugotja Ĺ‘ket földjĂĽkön; Ă©s a jövevĂ©ny hozzájok adja magát, Ă©s a JákĂłb házához csatlakoznak;

2   Ă‰s felveszik Ĺ‘ket a nĂ©pek, Ă©s elviszik Ĺ‘ket lakhelyökre, Ă©s Izráel háza bĂ­rni fogja Ĺ‘ket az Ăšr földĂ©n, szolgák Ă©s szolgálĂłk gyanánt; Ă©s foglyaik lesznek foglyul vivĹ‘ik, Ă©s uralkodnak nyomorgatĂłikon.

3   Ă‰s majd ama napon, a melyen nyugalmat ád nĂ©ked az Ăšr fáradságodtĂłl Ă©s nyomorĂşságodtĂłl Ă©s ama kemĂ©ny szolgálattĂłl, a melylyel szolgálnod kellett,

4   E gĂşnydalt mondod Babilon királya felett, Ă©s szĂłlsz: MikĂ©nt lĹ‘n vĂ©ge a nyomorgatĂłnak, a szolgaság házának vĂ©ge lĹ‘n!

5   Eltörte az Ăšr a gonoszok pálczáját, az uralkodĂłknak vesszejĂ©t.

6   A ki nĂ©peket vert dĂĽhĂ©ben szĂĽntelen valĂł verĂ©ssel, leigázott nĂ©psĂ©geket haraggal, kergettetik feltartĂłzhatlanul.

7   Nyugszik, csöndes az egĂ©sz föld. Ujjongva Ă©nekelnek.

8   MĂ©g a cziprusok is örvendenek rajtad: a Libánon czĂ©drusai [ezt mondják:] MiĂłta te megdĹ‘ltĂ©l, nem jĹ‘ favágĂł ellenĂĽnk.

9   Alant a sĂ­r megindul te miattad megĂ©rkezĂ©sedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti szĂ©keikrĹ‘l a nĂ©pek minden királyait;

10  Mind megszĂłlalnak, Ă©s ezt mondják nĂ©ked: ErĹ‘tlennĂ© lettĂ©l te is, mikĂ©nt mi; hozzánk hasonlatos levĂ©l!

11  KevĂ©lysĂ©ged [Ă©s] lantjaid zengĂ©se a sĂ­rba szállt; fekvĹ‘ ágyad fĂ©rgek, Ă©s takarĂł lepled pondrĂłk!

12  MikĂ©nt estĂ©l alá az Ă©grĹ‘l fĂ©nyes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki nĂ©peken tapostál!

13  Holott te ezt mondád szĂ­vedben: Az Ă©gbe megyek fel, az Isten csillagai fölĂ© helyezem ĂĽlĹ‘szĂ©kemet, Ă©s lakom a gyĂĽlekezet hegyĂ©n messze Ă©szakon.

14  Felibök hágok a magas felhĹ‘knek, Ă©s hasonlĂł leszek a Magasságoshoz.

15  Pedig a sĂ­rba szállsz alá, sĂ­rgödör mĂ©lysĂ©gĂ©be!

16  A kik látnak, rád tekintenek, [Ă©s] elgondolják: Ez-Ă© a föld ama háborgatĂłja, a ki királyságokat rendĂ­tett meg?

17  A ki a föld kereksĂ©gĂ©t pusztasággá tette, városait lerontá, [Ă©s ]foglyait nem bocsátá haza!

18  A nĂ©peknek minden királyai dicsĹ‘sĂ©gben nyugosznak, kiki az Ĺ‘ sĂ­rjában,

19  Te pedig [messze] vettetel sĂ­rodtĂłl, mint valami hitvány gally, takarva megölettekkel, fegyverrel átverettekkel, sziklasĂ­rba leszállĂłkkal, mint valami eltapodott holttest!

20  Nem egyesĂĽlsz velök a sĂ­rban, mert elpusztĂ­tád földedet, megölted nĂ©pedet: nem Ă©l sokáig a gonoszok magva [sem!]

21  KĂ©szĂ­tsetek öldöklĂ©st az Ĺ‘ fiainak atyáik vĂ©tkĂ©Ă©rt, hogy fel ne keljenek, Ă©s öröksĂ©gĂĽl bĂ­rják e földet, Ă©s városokkal töltsĂ©k be e földnek szĂ­nĂ©t!

22  Ă‰s felkelnek Ĺ‘ ellenök, szĂłla a seregeknek Ura, Ă©s kivágom Babilon nevĂ©t Ă©s maradĂ©kát, fiait Ă©s unokáit, szĂłl az Ăšr;

23  Ă‰s a sĂĽndisznĂłnak öröksĂ©gĂ©vĂ© Ă©s állĂł vizek tavává teszem azt, Ă©s elsöpröm azt a pusztĂ­tás seprĹ‘jĂ©vel, szĂłl a seregeknek Ura.

24  MegeskĂĽdött a seregeknek Ura, mondván: Ăšgy lĂ©szen, mint elgondolám, Ăşgy megy vĂ©ghez, mint elvĂ©gezĂ©m:

25  Megrontom Assiriát földemen, Ă©s megtapodom hegyeimen, Ă©s eltávozik rĂłluk igája, Ă©s terhe vállárĂłl eltávozik.

26  Ez az elvĂ©gezett tanács az egĂ©sz föld felĹ‘l, Ă©s ez ama felemelt kĂ©z minden nĂ©pek fölött.

27  Mert a seregek Ura vĂ©gezte, Ă©s ki teszi azt erĹ‘telennĂ©? Az Ĺ‘ keze fel van emelve; ki fordĂ­tja el azt?

28  A mely esztendĹ‘ben meghalt Akház király, akkor lĹ‘n e jövendölĂ©s.

29  Ne örvendj oly nagyon Filisztea, hogy eltört a tĂ©ged verĹ‘nek vesszeje, mert a kĂ­gyĂł magvábĂłl baziliskus jĹ‘ ki, a melytĹ‘l szárnyas sárkány származik.

30  Ă‰s legelnek a szegĂ©nyeknek elsĹ‘szĂĽlöttei, Ă©s a szűkölködĹ‘k bátorsággal nyugosznak; Ă©s Ă©n kivesztem gyökeredet Ă©hsĂ©ggel, Ă©s maradĂ©kodat megölik.

31  Jajgass kapu, kiálts város! remeg egĂ©sz Filisztea, mivel fĂĽst jĹ‘ Ă©szak felĹ‘l; Ă©s nem marad el seregeibĹ‘l egy sem!

32  Ă‰s mit felelnek a nĂ©pek követei? [Azt,] hogy az Ăšr vetĂ© meg a Sion alapját, Ă©s abban bĂ­znak nĂ©pe szegĂ©nyei.


Ézsaiás 13
   (Isaiah 13)  
 Choose Book & Chapter    Ézsaiás 15
(Isaiah 15)   

Hungarian is spoken by 14,500,000 people: 10,299,000 in Hungary, 2,004,000 in Romania, 629,000 in Slovakia, 451,000 in Yugoslavia, 1,117,000 elsewhere.

The Károli Version is the most popular Hungarian Bible, with its present use based in a 1908 revision. Calvinist pastor and dean of Gönc, Gáspár Károli, published the Hungarian Bible translation in 1590 in Vizsoly, Hungary. This is known sometimes as the Vizsolyi Biblia. Many Hungarians who read English have compared the language to that found in the King James Version (The Authorized Version of 1611).

In order to display the Hungarian special characters ő and ű correctly, you need a basic Unicode font.

Hungarian Károli Version, 1908 revision. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.