Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Hungarian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Hungarian, Ezékiel 7 (Ezekiel 7)

1   És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2   És te, embernek fia, így szól az Úr Isten Izráel földjének: Vége! eljött a vég a föld négy szárnyára!

3   Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat reád, és megítéllek útaid szerint, és vetem reád minden útálatosságodat.

4   És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, és útálatosságaid közötted lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

5   Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött.

6   Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé eljött!

7   Eljött a végzet reád, földnek lakosa! eljött az idő, közel a nap, rémülés és nem víg éneklés a hegyeken.

8   Most rövid időn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat rajtad, és megítéllek útaid szerint, és rád vetem minden útálatosságodat.

9   És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak; útaid szerint fizetek tenéked, és a te útálatosságaid közötted lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki ver.

10  Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt a végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a kevélység.

11  Az erőszakosság a gonoszság veszszejévé nőtt fel, nincs semmi meg belőlök, sem sokaságukból, sem tömegökből, s nincs egy jaj is miattok!

12  Eljött az idő, elközelgett a nap; a vevő ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert harag [jön] minden sokaságára.

13  Mert az eladó eladott jószágához nem térhet vissza többé, még ha élve az élők közt [maradna] is, mert a jövendölés az ő egész sokasága ellen vissza nem tér, és vétke miatt senki sem lehet hosszú életű.

14  Kürtöljetek a kürttel és készítsetek el mindent; ám nincsen, a ki harczra menjen, mert haragom minden ő sokasága ellen.

15  A fegyver kivül, a döghalál és éhség belül; a ki a mezőn van, fegyver miatt hal meg, és a ki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg.

16  És menekülnek menekültjeik, és lesznek a hegyeken, mint a völgyek galambjai: mindnyájan nyögvén, kiki vétke miatt.

17  Minden kéz elerőtlenül, és minden térd elolvad, mint a víz.

18  Felövezkednek zsákkal, és befedi őket rettegés, és minden orczán szégyen, és mindnyájok fején kopaszság.

19  Ezüstjöket az utczákra vetik, és aranyuk szenny lesz [előttök;] ezüstjök s aranyuk meg nem szabadíthatja őket az Úr búsulásának napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s hasokat meg nem tölthetik; mert csábítójok volt az a vétekre.

20  És a belőle készült drága ékességeket kevélykedésre használják, és útálatosságuk képeit, undokságaikat abból csinálták, azért tettem előttök azt szenynyé;

21  És adom azt az idegenek kezébe zsákmányul, és a föld hitetleninek prédául, hadd fertéztessék meg.

22  És elfordítom tőlük arczomat, hadd fertéztessék meg szent helyemet; s betörjenek belé a rontók és megfertéztessék.

23  Készítsd a lánczot; mert a föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal.

24  És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertézett lesz templomuk.

25  Rettegés jött el, s keresnek békét és nincs.

26  Egy romlás a másikra jő, és egy hír után más támad, s kérnek látást a prófétától, ám törvény nem lesz a papnál, sem tanács a véneknél.

27  A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik; s a föld népének kezei megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök, ítéletök szerint ítélem meg őket, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr.


Ezékiel 6
   (Ezekiel 6)  
 Choose Book & Chapter    Ezékiel 8
(Ezekiel 8)   

Hungarian is spoken by 14,500,000 people: 10,299,000 in Hungary, 2,004,000 in Romania, 629,000 in Slovakia, 451,000 in Yugoslavia, 1,117,000 elsewhere.

The Károli Version is the most popular Hungarian Bible, with its present use based in a 1908 revision. Calvinist pastor and dean of Gönc, Gáspár Károli, published the Hungarian Bible translation in 1590 in Vizsoly, Hungary. This is known sometimes as the Vizsolyi Biblia. Many Hungarians who read English have compared the language to that found in the King James Version (The Authorized Version of 1611).

In order to display the Hungarian special characters ő and ű correctly, you need a basic Unicode font.

Hungarian Károli Version, 1908 revision. Public Domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.