Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Matthew 1

Please select the particular book and chapter you wish to read.

1   Jėzaus Kristaus, Dovydo SÅ«naus, Abraomo SÅ«naus, kilmės knyga.

2   Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė JokÅ«bas, JokÅ«bui gimė Judas ir jo broliai.

3   Judui gimė Faras ir Zara iÅ¡ Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas.

4   Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas.

5   Salmonui gimė Boozas iÅ¡ Rahabos, Boozui gimė Jobedas iÅ¡ RÅ«tos, Jobedui gimė Jesė.

6   Jesei gimė karalius Dovydas. Dovydui gimė Saliamonas iÅ¡ Ūrijos žmonos.

7   Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abija, Abijai gimė Asa.

8   Asai gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas.

9   Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas.

10  Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas.

11  Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai iÅ¡trėmimo į Babiloniją laikais.

12  Po iÅ¡trėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis.

13  Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras.

14  Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas.

15  Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė JokÅ«bas.

16  JokÅ«bui gimė Juozapas­vyras Marijos, iÅ¡ kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.

17  Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iÅ¡ viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki iÅ¡trėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo iÅ¡trėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.

18  Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iÅ¡ Å ventosios Dvasios.

19  Jos vyras Juozapas, bÅ«damas teisus ir nenorėdamas daryti jai neÅ¡lovės, sumanė tylomis ją atleisti.

20  Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam VieÅ¡paties angelas ir tarė: “Juozapai, Dovydo sÅ«nau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iÅ¡ Å ventosios Dvasios.

21  Ji pagimdys SÅ«nų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis iÅ¡gelbės savo tautą iÅ¡ jos nuodėmių”.

22  Visa tai įvyko, kad iÅ¡sipildytų, kas buvo VieÅ¡paties pasakyta per pranašą:

23  â€œÅ tai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys SÅ«nų, ir Jį pavadins Emanueliu”, tai reiÅ¡kia: “Dievas su mumis”.

24  Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip VieÅ¡paties angelas jam įsakė, ir parsivedė žmoną pas save.

25  Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė SÅ«nų, kurį jis pavadino Jėzumi.


Malachi 4    Choose Book & Chapter    Matthew 2

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.