Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Genesis 1

1   Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

2   Å½emė buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo Dvasia sklandė virÅ¡ vandenų.

3   Dievas tarė: “Teatsiranda Å¡viesa!” Ir atsirado Å¡viesa.

4   Dievas matė Å¡viesą ir, kad tai buvo gerai, ir Dievas atskyrė Å¡viesą nuo tamsos.

5   Dievas pavadino Å¡viesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas­ pirmoji diena.

6   Dievas tarė: “Teatsiranda tvirtuma tarp vandenų, ir ji teatskiria vandenis nuo vandenų!”

7   Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo po tvirtuma, nuo vandenų, kurie buvo virÅ¡ tvirtumos. Ir taip įvyko.

8   Dievas pavadino tvirtumą dangumi. Tai buvo vakaras ir rytas­antroji diena.

9   Dievas tarė: “Tesusirenka vandenys, kurie yra po dangumi, į vieną vietą ir tepasirodo sausuma!” Ir taip įvyko.

10  Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų samplÅ«dį­jÅ«romis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.

11  Dievas tarė: “Tegul žemė iÅ¡augina žolę, augalus, duodančius sėklą, ir vaismedžius, neÅ¡ančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla!” Ir taip įvyko.

12  Å½emė iÅ¡augino žolę, augalus, duodančius sėklą pagal jų rūšį, ir medžius, neÅ¡ančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.

13  Tai buvo vakaras ir rytas­ trečioji diena.

14  Dievas tarė: “Teatsiranda Å¡viesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti ir tebÅ«na jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus.

15  Jos težiba dangaus tvirtumoje ir apÅ¡viečia žemę!” Ir taip įvyko.

16  Dievas padarė dvi dideles Å¡viesas: didesniąją­ dienai ir mažesniąją nakčiai valdyti, ir taip pat žvaigždes.

17  Dievas iÅ¡dėstė jas dangaus tvirtumoje, kad Å¡viestų žemei,

18  valdytų dieną bei naktį ir atskirtų Å¡viesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.

19  Tai buvo vakaras ir rytas­ ketvirtoji diena.

20  Dievas tarė: “Tegul vandenys knibždėte knibžda gyvÅ«nais ir paukščiai teskraido virÅ¡ žemės, padangėse!”

21  Taip Dievas sutvėrė didelius jÅ«ros gyvÅ«nus ir visus kitus gyvius, kurie atsirado iÅ¡ vandens, ir visus paukščius pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.

22  Dievas juos palaimino, tardamas: “BÅ«kite vaisingi, dauginkitės ir pripildykite vandenis jÅ«rose, o paukščiai tepripildo žemę!”

23  Tai buvo vakaras ir rytas­ penktoji diena.

24  Dievas tarė: “Tegul žemė iÅ¡augina gyvÅ«nus pagal jų rūšį: gyvulius, roplius ir laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį!” Ir taip įvyko.

25  Dievas padarė laukinius žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai.

26  Dievas tarė: “Padarykime žmogų pagal mÅ«sų atvaizdą ir panaÅ¡umą. Jie tevaldo jÅ«ros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!”

27  Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.

28  Dievas juos palaimino ir tarė: “BÅ«kite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, vieÅ¡pataukite jÅ«ros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!”

29  Dievas tarė: “AÅ¡ jums daviau įvairias žoles, turinčias sėklą, kurios auga žemės pavirÅ¡iuje, ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą; jums tebÅ«na tai maistas.

30  Ir visiems žemės gyvÅ«nams, visiems padangių paukščiams ir visiems, kas kruta ant žemės, kas turi gyvybę, daviau visus žaliuojančius augalus maistui”. Ir taip įvyko.

31  Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas­ Å¡eÅ¡toji diena.


   Choose Book & Chapter    Genesis 2

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2020. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.