Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Genesis 7

1   VieÅ¡pats tarė Nojui: “Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų Å¡ioje kartoje.

2   Pasiimk iÅ¡ visų Å¡varių gyvulių po septynetą patinų ir patelių, o iÅ¡ visų neÅ¡varių gyvulių­po patiną ir patelę,

3   taip pat ir iÅ¡ padangių paukščių po septynetą patinų ir patelių, kad iÅ¡laikytum jų rūšį visos žemės pavirÅ¡iuje.

4   Po septynių dienų AÅ¡ užleisiu lietų ant žemės keturiasdeÅ¡imčiai dienų ir keturiasdeÅ¡imčiai naktų ir iÅ¡naikinsiu žemės pavirÅ¡iuje visas gyvas bÅ«tybes, kurias esu padaręs”.

5   Ir Nojus padarė viską, ką VieÅ¡pats jam įsakė.

6   Nojus buvo Å¡eÅ¡ių Å¡imtų metų, kai tvanas prasidėjo.

7   Tuomet Nojus, jo sÅ«nÅ«s, jo žmona ir sÅ«nų žmonos suėjo su juo į arką, gelbėdamiesi nuo tvano.

8   Å varių ir neÅ¡varių gyvulių, paukščių ir roplių

9   poros suėjo į Nojaus arką, kaip Dievas buvo įsakęs Nojui.

10  Septynioms dienoms praėjus, tvano vandenys užplÅ«do žemę.

11  Nojui sulaukus Å¡eÅ¡ių Å¡imtų metų, antro mėnesio septynioliktą dieną pratrÅ«ko visi didžiosios gelmės Å¡altiniai ir dangaus langai atsidarė.

12  Lijo keturiasdeÅ¡imt dienų ir keturiasdeÅ¡imt naktų.

13  Tą pačią dieną į arką įėjo Nojus ir jo sÅ«nÅ«s: Semas, Chamas ir Jafetas, Nojaus žmona ir trys jo sÅ«nų žmonos.

14  Jie ir visi žvėrys, galvijai, ropliai ir visi paukščiai pagal savo rÅ«Å¡is

15  suėjo į Nojaus arką, po du visų kÅ«nų, turinčių gyvybės kvapą.

16  Ä®Ä—jusieji buvo patinas ir patelė kiekvieno kÅ«no, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet VieÅ¡pats uždarė arką iÅ¡ lauko pusės.

17  Lietus tęsėsi keturiasdeÅ¡imt dienų, vandens daugėjo ir jis pakėlė arką aukÅ¡tyn nuo žemės.

18  Vanduo kilo ir užplÅ«do žemę, o arka plÅ«duriavo vandens pavirÅ¡iuje.

19  Vanduo pakilo taip aukÅ¡tai, kad apsėmė visus aukÅ¡tuosius kalnus, kurie stÅ«ksojo po dangumi.

20  Vanduo pakilo penkiolika uolekčių virÅ¡ kalnų ir juos apdengė.

21  Ir žuvo kiekvienas kÅ«nas, kuris judėjo ant žemės: paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės.

22  Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, iÅ¡mirė.

23  Taip Dievas iÅ¡naikino visas gyvas bÅ«tybes, kurios buvo žemės pavirÅ¡iuje, tiek žmones, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. IÅ¡liko tik Nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje.

24  Vanduo laikėsi žemėje Å¡imtą penkiasdeÅ¡imt dienų.


Genesis 6    Choose Book & Chapter    Genesis 8

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.