Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, 2 Samuel 20

1   Tuo laiku ten buvo Belialo žmogus, vardu Å eba, Bichrio sÅ«nus, benjaminas. Sutrimitavęs jis Å¡aukė: “Mes neturime dalies Dovyde nė Jesės sÅ«naus paveldėjime. Izraelitai, kiekvienas į savo palapines!”

2   Visi izraelitai, atsiskyrę nuo Dovydo, sekė Bichrio sÅ«nų Å ebą, o Judo vyrai liko iÅ¡tikimi Dovydui nuo Jordano iki Jeruzalės.

3   Dovydas sugrįžo į Jeruzalę. Karalius deÅ¡imt savo sugulovių, kurias buvo palikęs namų saugoti, apgyvendino atskiruose namuose; jis jas iÅ¡laikė, tačiau neįėjo pas jas. Taip jos buvo uždarytos iki savo mirties ir gyveno kaip naÅ¡lės.

4   Karalius įsakė Amasai per tris dienas suÅ¡aukti visus Judo vyrus ir pačiam atvykti.

5   Amasa išėjo surinkti Judo vyrų, tačiau užtruko ilgiau, negu buvo nustatyta.

6   Tuomet Dovydas tarė AbiÅ¡ajui: “Bichrio sÅ«nus Å eba padarys mums daugiau žalos negu AbÅ¡alomas. Imk savo valdovo tarnus ir vykis jį. Kitaip jis susiras sustiprintų miestų ir paspruks nuo mÅ«sų”.

7   Joabo kariai, keretai, peletai ir visi karžygiai iÅ¡ Jeruzalės vijosi Bichrio sÅ«nų Å ebą.

8   Kai jie atėjo į Gibeoną prie didžiojo akmens, juos pasitiko Amasa. Joabas vilkėjo kario rÅ«bais, susijuosęs diržu, ant kurio buvo pritvirtintas kardas makÅ¡tyje; kardas buvo lengvai iÅ¡traukiamas.

9   Joabas klausė Amasos: “Ar tu esi sveikas, broli?” ir paėmė deÅ¡ine ranka jam už barzdos, lyg norėdamas jį pabučiuoti.

10  Amasa nepastebėjo kardo Joabo rankoje; tuo metu Joabas dÅ«rė jam į pilvą, ir visi jo viduriai iÅ¡virto ant žemės. Antro smÅ«gio nereikėjo, ir Amasa mirė. Joabas ir jo brolis AbiÅ¡ajas vijosi Bichrio sÅ«nų Å ebą.

11  Vienas Joabo vyrų, pasilikęs prie Amasos, sakė: “Kas su Joabu ir už Dovydą, sekite Joabą”.

12  Amasa gulėjo kruvinas vieÅ¡kelio viduryje. Tas vyras, matydamas žmones sustojant, patraukė Amasos kÅ«ną nuo vieÅ¡kelio ir užmetė ant jo drabužį.

13  Kai jis buvo patrauktas nuo vieÅ¡kelio, visi žmonės kartu su Joabu vijosi Bichrio sÅ«nų Å ebą.

14  Å eba perėjo visą Izraelį iki Abel Bet Maakos, ir visi beritai susirinkę sekė jį.

15  Joabas su savo žmonėmis atėjo ir apgulė Abel Bet Maaką, supylė pylimą aplink ir ruošėsi griauti miesto sienas.

16  Viena iÅ¡mintinga moteris iÅ¡ miesto Å¡aukė: “Klausykite! Klausykite! Pasakykite Joabui, kad jis prieitų ir aÅ¡ galėčiau jam kai ką pasakyti”.

17  Jam atėjus, moteris klausė: “Ar tu Joabas?” Jis atsakė: “Taip”. Ji sakė: “Paklausyk savo tarnaitės žodžių”. Jis tarė: “Klausau”.

18  Ji kalbėjo: “Seniau sakydavo: ‘Tepasiklausia Abelyje’. Ir taip iÅ¡spręsdavo bylą.

19  Mes esame taikingi ir iÅ¡tikimi Izraeliui. Tu sieki sunaikinti miestą, kuris yra motina Izraeliui. Kodėl nori praryti VieÅ¡paties paveldėjimą?”

20  Joabas atsakė: “TebÅ«na tai toli nuo manęs, kad aÅ¡ praryčiau ar sugriaučiau.

21  ÄŒia ne toks reikalas! Vienas vyras iÅ¡ Efraimo kalnų, vardu Å eba, Bichrio sÅ«nus, pakėlė ranką prieÅ¡ karalių Dovydą. Atiduokite jį, ir aÅ¡ atsitrauksiu nuo miesto”. Moteris atsakė Joabui: “Jo galvą tau numes per sieną”.

22  Ta moteris ėjo pas žmones ir kalbėjo jiems iÅ¡mintingai. Jie nukirto Bichrio sÅ«nui Å ebai galvą ir ją numetė Joabui. Tuomet Joabas trimitavo, jie atsitraukė nuo miesto, ir kiekvienas nuėjo į savo palapines. O Joabas sugrįžo į Jeruzalę pas karalių.

23  Joabas buvo visos Izraelio kariuomenės vadas, Jehojados sÅ«nus Benajas buvo keretų bei peletų virÅ¡ininkas,

24  Adoramas buvo mokesčių rinkėjas, Ahiludo sÅ«nus Juozapatas buvo metraÅ¡tininkas,

25  Å eva buvo raÅ¡tininkas, Cadokas bei Abjataras­kunigai,

26  o Ira, jajiritas, buvo vyriausiasis Dovydo valdytojas.


2 Samuel 19    Choose Book & Chapter    2 Samuel 21

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.