Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Job 31

1   â€œPasižadėjau niekada geisdamas nežiÅ«rėti į mergaitę.

2   Kokia yra man Dievo skirta dalia? Ką paveldėsiu iÅ¡ aukÅ¡tybių nuo Visagalio?

3   Ar žlugimas neskirtas nedorėliui ir pasmerkimas piktadariui?

4   Jis juk mato visus mano kelius ir skaičiuoja mano žingsnius.

5   Ar aÅ¡ kada vaikščiojau tuÅ¡tybėje ir ar mano koja skubėjo į apgaulę?

6   Tegul pasveria mane teisingomis svarstyklėmis ir Dievas žinos mano nekaltumą.

7   Jei mano žingsnis nukrypo nuo kelio, jei mano Å¡irdis sekė paskui akis, jei mano rankos neÅ¡varios,

8   tada, ką pasėsiu, tegul naudoja kiti ir mano palikuonys tebÅ«na iÅ¡rauti su Å¡aknimis.

9   Jei mano Å¡irdis geidė moters ir jei tykojau prie savo artimo durų,

10  tai mano žmona tegul mala kitam ir kitas tegul pasilenkia virÅ¡ jos.

11  Tai begėdiÅ¡kas nusikaltimas, kuris turi bÅ«ti baudžiamas teismo;

12  tai ugnis, naikinanti viską, kuri iÅ¡rautų visas mano gėrybes.

13  Jei aÅ¡ nepaisiau savo tarno ar tarnaitės teisių, kai jie ginčijosi su manimi,

14  tai ką darysiu, kai Dievas pakils? Ką Jam atsakysiu, kai Jis aplankys mane?

15  Ar ne Tas, kuris padarė mane įsčiose, padarė ir juos? Ar ne vienas sutvėrė mus įsčiose?

16  Ar aÅ¡ neiÅ¡pildžiau beturčio noro ir naÅ¡lės praÅ¡ymo?

17  Ar aÅ¡ vienas valgiau ir nedaviau naÅ¡laičiui?

18  Nuo savo jaunystės aÅ¡ auginau jį ir nuo savo gimimo padėdavau naÅ¡lėms.

19  Ar aÅ¡ elgetai nedaviau drabužio ir beturčiui kuo apsikloti?

20  Ar jis nelinkėjo man laimės, susiÅ¡ildęs mano avių vilnomis?

21  Jei pakėliau ranką prieÅ¡ naÅ¡laitį, matydamas vartuose man pritariančius,

22  tai tegul mano petys iÅ¡nyra ir ranka tebÅ«na sulaužyta.

23  Dievo bausmės aÅ¡ bijojau ir Jo didybės akivaizdoje negalėčiau pakelti.

24  Ar pasitikėjau auksu ir sakiau grynam auksui: ‘Tu mano viltis’?

25  Ar džiaugiausi dideliais turtais, mano rankų sukauptais?

26  Ar man žvelgiant į Å¡viečiančią saulę ir į keliaujantį mėnulį,

27  mano Å¡irdis buvo slapta suvedžiota, ar aÅ¡ bučiavau savo ranką?

28  Tai bÅ«tų nusikaltimas, už kurį reikėtų bausti teisme, nes būčiau iÅ¡sigynęs Dievo, kuris yra aukÅ¡tybėse.

29  Ar aÅ¡ džiaugiausi manęs nekenčiančio nelaime ir nesėkme?

30  AÅ¡ neleidau savo lÅ«poms nusidėti, nelinkėjau prakeikimo jo sielai.

31  Mano palapinės vyrai sakė: ‘Ar yra tokių, kurie bÅ«tų nepasisotinę jo maistu?’

32  Gatvėje nenakvojo joks ateivis; keleiviui aÅ¡ atidarydavau duris.

33  AÅ¡ nedangsčiau savo nuodėmių kaip Adomas ir neslėpiau savo kalčių;

34  nebijojau minios, artimųjų panieka nebaugino manęs, nesėdėjau savo namuose ir netylėjau.

35  O kad nors kas iÅ¡klausytų mane! Å tai mano paraÅ¡as. Visagalis teatsako man, mano prieÅ¡as teparaÅ¡o knygą.

36  Tikrai ją ant pečių užsidėčiau arba kaip karÅ«ną ant savo galvos.

37  AÅ¡ skelbčiau Jam apie kiekvieną savo žingsnį, kaip kunigaikÅ¡tis prie Jo ateičiau.

38  Jei mano žemė Å¡aukia prieÅ¡ mane ir jos vagos skundžiasi,

39  jei valgiau jos derlių neapmokėjęs ir jos darbininkams apsunkinau gyvenimą,

40  tai kviečių vietoje tegul auga erÅ¡kėčiai, o miežių vietoje­piktžolės”. Taip Jobas baigė savo kalbą.


Job 30    Choose Book & Chapter    Job 32

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.