Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Jeremiah 9

1   O kad mano galva bÅ«tų vandens Å¡altinis, ir akys aÅ¡arų versmė, kad dieną ir naktį galėčiau apraudoti savo tautos užmuÅ¡tuosius!

2   Jei dykumoje turėčiau pastogę, palikčiau savo tautą ir eičiau ten! Nes jie visi svetimauja­neiÅ¡tikimųjų gauja.

3   â€œJie sulenkia savo liežuvį melui kaip lanką. Jie nepakyla už tiesą žemėje. Jie eina iÅ¡ pikto į piktą, o manęs nepažįsta”,­sako VieÅ¡pats.

4   â€œSaugokitės artimo, nepasitikėkite broliu, nes brolis elgiasi klastingai, o artimas skleidžia Å¡meižtus.

5   Vienas apgauna kitą, jie nekalba tiesos. Jie iÅ¡mokė savo liežuvius kalbėti melą, elgiasi suktai, kol pavargsta.

6   Tu gyveni apsuptas apgaulių. Dėl savo apgaulių jie atsisako pažinti mane”,­sako VieÅ¡pats.

7   Todėl taip sako kareivijų VieÅ¡pats: “AÅ¡ juos iÅ¡lydysiu ir mėginsiu, nes kaip kitaip galėčiau pasielgti su tokia tauta?

8   Jų liežuvis yra mirtina strėlė, jų žodžiai­klasta. Jie taikiai kalba su savo artimu, bet savo Å¡irdyje spendžia jam žabangus.

9   Ar dėl to neturėčiau jų bausti?­ sako VieÅ¡pats,­ar Å¡itokiai tautai neturėčiau atkerÅ¡yti?”

10  Dėl kalnų verksiu ir dejuosiu, dėl ganyklų raudosiu, nes jos sunaikintos; niekas nebekeliauja per juos, nebesigirdi ir galvijų balso. Net padangių paukščiai ir žvėrys pasitraukė.

11  AÅ¡ padarysiu Jeruzalę akmenų krÅ«va, Å¡akalų lindyne ir Judo miestus paversiu negyvenama dykuma.

12  Kas yra toks iÅ¡mintingas, kad tai suprastų? Kam VieÅ¡pats kalbėjo, kad jis tai paskelbtų, kodėl Å¡alis sunaikinta lyg dykuma, kad niekas nebekeliauja per ją?

13  VieÅ¡pats tarė: “Kadangi jie atmetė mano įstatymą, kurį jiems daviau, nepakluso mano balsui ir nesielgė pagal jį,

14  bet sekė savo Å¡irdies užgaidas ir Baalą, kaip jų tėvai juos mokė,

15  todėl AÅ¡ juos valgydinsiu metėlėmis, girdysiu karčiu vandeniu

16  ir iÅ¡sklaidysiu tarp tautų, kurių nepažino nei jie, nei jų tėvai. IÅ¡ paskos pasiųsiu kardą, kol juos visai sunaikinsiu”.

17  Taip sako kareivijų VieÅ¡pats: “PaÅ¡aukite raudotojų, kad jos ateitų,

18  kad jos atskubėtų ir giedotų raudą apie mus ir mes susigraudinę verktume”.

19  Rauda girdėti iÅ¡ Siono: “Mes sunaikinti, visai sugėdinti! Mes turime palikti gimtinę, mÅ«sų gyvenvietės sunaikintos”.

20  Klausykitės jÅ«s, moterys, VieÅ¡paties žodžio ir priimkite Jo pamokymą. Mokykite savo dukteris raudoti ir kaimynes apverkti.

21  Mirtis įėjo pro langus, įsilaužė į mÅ«sų namus. Ji žudo vaikus gatvėse, jaunuolius aikÅ¡tėse.

22  Taip sako VieÅ¡pats: “Žmonių lavonai bus iÅ¡mėtyti kaip mėšlas laukuose, kaip pėdai užpakalyje pjovėjo. Ir niekas jų nesurinks”.

23  Taip sako VieÅ¡pats: “IÅ¡mintingasis tenesigiria savo iÅ¡mintimi, stiprusis­savo stiprybe, o turtingasis­savo turtais.

24  Kas nori girtis, tegul giriasi, kad supranta ir pažįsta mane, kad Aš­VieÅ¡pats, kuris vykdau malonę, teismą ir teisingumą žemėje, nes tai man patinka,­sako VieÅ¡pats”.

25  â€œAteis diena, kai AÅ¡ bausiu visus apipjaustytuosius ir neapipjaustytuosius:

26  Egiptą, Judą, Edomą, Amoną, Moabą ir visus, gyvenančius dykumoje. Nes visos tautos yra neapipjaustytos ir Izraelis yra neapipjaustytas Å¡irdyje”,­sako VieÅ¡pats.


Jeremiah 8    Choose Book & Chapter    Jeremiah 10

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.