Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Ezekiel 7

1   VieÅ¡pats kalbėjo:

2   â€œÅ½mogaus sÅ«nau, taip sako VieÅ¡pats Dievas Izraelio žemei: ‘Atėjo galas visiems keturiems žemės pakraščiams.

3   Dabar atėjo galas ir tau! AÅ¡ siųsiu prieÅ¡ tave savo rÅ«stybę, teisiu tave pagal tavo kelius, atlyginsiu už bjaurius darbus.

4   AÅ¡ nepasigailėsiu tavęs, bet bausiu tave už tavo kelius ir užleisiu ant tavęs tavo bjaurystes. Tada jÅ«s žinosite, kad AÅ¡ esu VieÅ¡pats’.

5   VieÅ¡pats Dievas sako: ‘Nelaimė ir tik nelaimė ateina!

6   Atėjo galas, jis ieÅ¡ko tavęs. Å tai jis atėjo.

7   Tavo eilė bÅ«ti sunaikintam atėjo! Tu, kuris gyveni kraÅ¡te, ne džiaugsmo, bet sunaikinimo diena atėjo.

8   Tuojau iÅ¡liesiu savo rÅ«stybę ant tavęs, teisiu tave pagal tavo kelius ir bausiu už visas tavo bjaurystes.

9   AÅ¡ nepasigailėsiu tavęs, bet bausiu tave už tavo kelius ir tavo bjaurystes užvesiu ant tavęs. Tada žinosite, kad Aš­VieÅ¡pats, kuris baudžia.

10  Å tai diena atėjo, pražūtis prisiartino. Neteisybė žydi, iÅ¡didumas žaliuoja!

11  Smurtas iÅ¡augo į nedorybės lazdą, nieko neliks nei iÅ¡ jų turto, nei iÅ¡ garbės, nei iÅ¡ didybės.

12  Metas priartėjo, diena atėjo. Tenesidžiaugia pirkėjas ir teneliÅ«di pardavėjas, nes ateina bausmė visiems nusikaltusiems.

13  Pardavėjas nebeatgaus parduoto daikto, nors ir gyvas tebebÅ«tų, nes sunaikinimas laukia visų; nė vienas nusikaltęs neiÅ¡liks gyvas.

14  PÅ«skite trimitą, pasirenkite kovai! Bet nė vienas neina į kovą, nes mano rÅ«stybė prieÅ¡ visą jų daugybę.

15  Lauke kardas! Viduje maras ir badas! Kas lauke, žus nuo kardo, kas mieste, mirs nuo bado ir maro.

16  Jei kas iÅ¡sigelbės, bus kaip slėnių balandis kalnuose; jie visi dejuos dėl savo nuodėmių.

17  Visų rankos nusilps ir keliai links.

18  Jie apsisiaus aÅ¡utinėmis ir juos apims baimė. Gėda bus jų veiduose ir plikė ant galvų.

19  Jie iÅ¡mes savo auksą ir sidabrą, nes auksas ir sidabras neiÅ¡gelbės jų VieÅ¡paties rÅ«stybės dieną. Jie nepatenkins savo sielų ir nepasisotins, nes tai tapo jų suklupimo akmeniu.

20  IÅ¡ savo papuoÅ¡alų, kuriais didžiavosi, jie pasidarė bjaurius atvaizdus. Todėl jų brangenybes padariau beverčiais daiktais.

21  AÅ¡ atiduosiu juos svetimÅ¡aliams kaip grobį, žemės nedorėliai iÅ¡plėš juos ir suterÅ¡.

22  AÅ¡ nusigręšiu nuo jų, leisiu iÅ¡niekinti savo Å¡ventyklą. Plėšikai įsilauÅ¡, iÅ¡naikins ir apiplėš ją.

23  KraÅ¡tas ir miestas yra pilni nekalto kraujo, nusikaltimų ir smurto.

24  AÅ¡ atvesiu blogiausias tautas, ir jie paveldės jų namus. Padarysiu galą stipriojo pasipÅ«timui, ir jų Å¡ventos vietos bus iÅ¡niekintos.

25  Ateina sunaikinimas; jie ieÅ¡ko taikos, bet jos nebus.

26  Nelaimė seks nelaimę, gąsdinantys praneÅ¡imai bus vienas po kito. Jie veltui ieÅ¡ko pranašų regėjimų. Ä®statymo nebebus pas kunigus ir patarimo pas vyresniuosius.

27  Karalius gedės, kunigaikščiai bus apimti siaubo, tauta palÅ«Å¡. AÅ¡ padarysiu jiems taip, kaip jie darė, teisiu juos taip, kaip jie teisė. Tada jie žinos, kad AÅ¡ esu VieÅ¡pats’ ”.


Ezekiel 6    Choose Book & Chapter    Ezekiel 8

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.