Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Leviticus 5

1   â€œJei kas girdi keikimą, bet atsisako liudyti, ką yra matęs ir žino, jis bus kaltas.

2   Kas paliestų kokį neÅ¡varų daiktą: neÅ¡varaus žvėries, gyvulio ar roplio dvėseną, tačiau to nežinotų, jis bus neÅ¡varus ir kaltas.

3   Jei kas nežinodamas prisiliestų prie žmogaus kÅ«no neÅ¡varumų, kokie jie bebÅ«tų, kai jis sužinos apie tai, jis bus kaltas.

4   Jei kas nors prisiekia, neapgalvotai savo lÅ«pomis pasižadėdamas padaryti pikta ar gera,­kas tai bebÅ«tų, ką žmogus patvirtina priesaika,­ir tai liktų paslėpta nuo jo, kai jis tai supras, jis bus kaltas.

5   Jei žmogus kaltas kuo nors iÅ¡ Å¡ių dalykų, jis turi iÅ¡pažinti, kad nusidėjo,

6   ir aukoti auką už kaltę VieÅ¡pačiui, už nuodėmę, kuria nusidėjo,­jauną avį ar ožką,­ir kunigas sutaikins jį.

7   O jei kas negali aukoti avies ar ožkos, teaukoja VieÅ¡pačiui du balandžius ar du jaunus karvelius: vieną aukai už nuodėmę, o antrą­deginamajai aukai.

8   Jis teatneÅ¡a juos kunigui, kuris, aukodamas pirmąjį už nuodėmę, nusuks jam galvą, tačiau jos visiÅ¡kai nenutrauks;

9   jo krauju apÅ¡lakstys aukuro Å¡oną, o likusį kraują iÅ¡varvins aukuro papėdėje, nes tai auka už nuodėmę.

10  Antrą sudegins kaip deginamąją auką, kaip paprastai daroma. Kunigas sutaikins jį, ir jo nuodėmė bus jam atleista.

11  O jei jis negalės duoti dviejų balandžių ar dviejų jaunų karvelių, teaukoja už savo nuodėmę deÅ¡imtą dalį efos miltų; tegu nepila į juos aliejaus ir neprideda smilkalų, nes tai auka už nuodėmę.

12  Jis teatneÅ¡a juos kunigui, kuris, paėmęs jų pilną saują, sudegins ant aukuro atminimui.

13  Kunigas įvykdys sutaikinimą už nuodėmę, kuria jis nusidėjo, ir jam bus atleista. Likusią aukos dalį kunigas pasiims kaip duonos auką”.

14  Ir VieÅ¡pats kalbėjo Mozei:

15  â€œJei kas apsirikęs paimtų, kas VieÅ¡pačiui paskirta, ir tuo nusidėtų, aukos už savo kaltę sveiką aviną, kokį galima nupirkti už du Å¡ekelius pagal Å¡ventyklos Å¡ekelį.

16  Jis atlygins padarytą nuostolį ir pridės penktąją dalį virÅ¡aus kunigui, kuris sutaikins jį aukodamas aviną, ir jam bus atleista.

17  Jei kas nusikalstų, nesąmoningai sulaužydamas VieÅ¡paties įstatymą, ir, padaręs nuodėmę, suprastų savo kaltę,

18  tegu jis ima iÅ¡ savo bandos sveiką aviną aukai už kaltę ir atiduoda jį kunigui. Ir kunigas sutaikins jį, nes jis nusikalto nežinodamas, ir jam bus atleista.

19  Tai yra auka už kaltę, kuria jis nusikalto VieÅ¡pačiui”.


Leviticus 4    Choose Book & Chapter    Leviticus 6

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.