Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Acts 6

1   Tomis dienomis, mokinių skaičiui augant, tarp graikiÅ¡kai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, nes kasdieniniame aprÅ«pinime bÅ«davo aplenkiamos jų naÅ¡lės.

2   Tuomet dvylika suÅ¡aukė mokinių susirinkimą ir tarė: “Nedera mums palikus Dievo žodį tarnauti prie stalų.

3   Todėl, broliai, iÅ¡sirinkite iÅ¡ savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, kupinus Å ventosios Dvasios ir iÅ¡minties. Mes juos paskirsime tam darbui,

4   o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnavimui”.

5   Å is pasiÅ«lymas patiko visam susirinkimui, ir jie iÅ¡sirinko Steponą, vyrą pilną tikėjimo ir Å ventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iÅ¡ Antiochijos.

6   Juos pastatė prieÅ¡ apaÅ¡talus, o Å¡ie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas.

7   Dievo žodis klestėjo, ir mokinių skaičius Jeruzalėje smarkiai augo. Ir didelis kunigų bÅ«rys pakluso tikėjimui.

8   Steponas, pilnas tikėjimo ir jėgos, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų.

9   Tuomet pakilo kai kurie iÅ¡ vadinamosios libertinų sinagogos, iÅ¡ kirėniečių, aleksandriečių ir iÅ¡ Kilikijos bei Azijos ir ėmė ginčytis su Steponu.

10  Tačiau jie negalėjo atsispirti iÅ¡minčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo.

11  Tada jie papirko keletą vyrų, kad tie sakytų: “Mes girdėjome jį piktžodžiaujant Mozei ir Dievui”.

12  Taip jie sukurstė minią, vyresniuosius bei RaÅ¡to žinovus, užpuolę sučiupo jį ir nusivedė į sinedrioną.

13  Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino: “Šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieÅ¡ Å¡ventąją vietą ir Ä®statymą.

14  Mes girdėjome jį sakant, kad Jėzus iÅ¡ Nazareto iÅ¡griaus Å¡ią vietą ir pakeis Mozės perduotus mums papročius”.

15  Visi sėdintys sinedrione įsmeigė į jį akis ir matė jo veidą tarytum angelo veidą.


Acts 5    Choose Book & Chapter    Acts 7

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.