Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, Hebrews 10

1   Kadangi Ä®statymas turi tiktai bÅ«simųjų gėrybių Å¡ešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekada negali tomis pačiomis aukomis, kurios kasmet vis aukojamos ir aukojamos, padaryti tobulus tuos, kurie artinasi.

2   Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai, vienąkart apvalyti, daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių?

3   PrieÅ¡ingai: jos metai iÅ¡ metų vis primena nuodėmes.

4   Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes.

5   Todėl, ateidamas į pasaulį, Jis sako: “Aukų ir atnašų Tu nenorėjai, bet paruoÅ¡ei man kÅ«ną.

6   Tau nepatiko deginamosios atnaÅ¡os ir aukos už nuodėmes.

7   Tuomet tariau: ‘Štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane paraÅ¡yta, vykdyti Tavo, o Dieve, valios!’ ”

8   Anksčiau pasakęs: “Aukų ir atnašų, deginamųjų atnašų ir atnašų už nuodėmes Tu nenorėjai ir nemėgai”,­jos aukojamos pagal Ä®statymą,­

9   paskui paskelbė: “Štai ateinu vykdyti Tavo, o Dieve, valios”. Jis panaikina viena, kad įtvirtintų kita.

10  Tos valios dėka esame Jėzaus Kristaus kÅ«no auka vieną kartą paÅ¡ventinti visiems laikams.

11  Kiekvienas kunigas diena iÅ¡ dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių.

12  O Å¡is, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo deÅ¡inėje,

13  nuo tol laukdamas, kol Jo prieÅ¡ai bus patiesti tarsi pakojis po Jo kojų.

14  Vienintele atnaÅ¡a Jis amžiams padarė tobulus Å¡ventinamuosius.

15  Tai mums liudija ir Å ventoji Dvasia. Ji yra pasakiusi:

16  â€œÅ tai Sandora, kurią su jais sudarysiu, praslinkus anoms dienoms,­sako VieÅ¡pats:­AÅ¡ įdėsiu savo įstatymus į jų Å¡irdis ir juos įraÅ¡ysiu jų mintyse,

17  ir jų nuodėmių bei jų nedorybių daugiau nebeprisiminsiu”.

18  O kur jos atleistos, ten nebereikia atnaÅ¡os už nuodėmę.

19  Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į Å venčiausiąją dėl Jėzaus kraujo

20  nauju ir gyvu keliu, kurį Jis atvėrė mums per uždangą, tai yra savąjį kÅ«ną,

21  ir turėdami didį Kunigą Dievo namams,

22  artinkimės su tyra Å¡irdimi ir giliu, užtikrintu tikėjimu, apÅ¡lakstymu apvalę Å¡irdis nuo neÅ¡varios sąžinės ir nuplovę kÅ«ną Å¡variu vandeniu!

23  IÅ¡laikykime nepajudinamą vilties iÅ¡pažinimą, nes iÅ¡tikimas Tas, kuris pažadėjo.

24  Å½iÅ«rėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus.

25  Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiÅ¡kiau regime besiartinančią dieną.

26  Jeigu, pasiekę tiesos pažinimą, sąmoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmes,

27  bet kažkoks baisus laukimas teismo ir liepsnojančio pykčio, kuris praris prieÅ¡ininkus.

28  Jei kas atstumia Mozės Ä®statymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti, dviem ar trims liudytojams paliudijus.

29  Tik pagalvokite: kaip dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypė kojomis Dievo SÅ«nų, neÅ¡ventu palaikė Sandoros kraują, kuriuo buvo paÅ¡ventintas, ir įžeidė malonės Dvasią!

30  Juk pažįstame Tą, kuris pasakė: “Mano kerÅ¡tas, AÅ¡ atsilyginsiu,­ sako VieÅ¡pats”. Ir vėl: “VieÅ¡pats teis savo tautą”.

31  Baisu pakliÅ«ti į gyvojo Dievo rankas!

32  Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jÅ«s apÅ¡viesti iÅ¡tvėrėte didelę kentėjimų kovą,

33  tiek patys iÅ¡statyti vieÅ¡am reginiui su paniekinimais ir smurtu, tiek bÅ«dami dalininkai tų, su kuriais buvo taip elgiamasi.

34  JÅ«s užjautėte mane, kalinį, ir linksmai sutikote savo turto iÅ¡plėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir iÅ¡liekantį turtą.

35  Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis!

36  Taip, reikia jums iÅ¡tvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta.

37  Nes “dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks.

38  Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigėrės”.

39  Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad iÅ¡gelbėtume sielą.


Hebrews 9    Choose Book & Chapter    Hebrews 11

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.