Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Lithuanian
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Lithuanian, 1 Samuel 9

1   Benjamine gyveno turtingas vyras, vardu KiÅ¡as, sÅ«nus Abielio, sÅ«naus Ceroro, sÅ«naus Bekorato, sÅ«naus Afiacho.

2   KiÅ¡as turėjo sÅ«nų Saulių, jauną ir gražų. Nebuvo nė vieno izraelito, gražesnio už jį; visa galva jis buvo aukÅ¡tesnis už kitus savo tautos žmones.

3   Sauliaus tėvui KiÅ¡ui dingo asilės. Ir KiÅ¡as sakė savo sÅ«nui Sauliui: “Imk tarną ir eik ieÅ¡koti asilių”.

4   Jie iÅ¡vaikščiojo Efraimo aukÅ¡tumas ir Å aliÅ¡os kraÅ¡tą, bet jų nerado. Paskui jie apėjo Å aalimo kraÅ¡tą, bet ir ten jų nebuvo. Jie iÅ¡vaikščiojo ir Benjamino žemes, bet jų nerado.

5   Kai atėjo į CÅ«fo Å¡alį, Saulius tarė savo tarnui: “Grįžkime, kad mano tėvas, užuot rÅ«pinęsis asilėmis, nepradėtų rÅ«pintis dėl mÅ«sų”.

6   Tarnas jam atsakė: “Šitame mieste gyvena Dievo vyras, kurį visi gerbia; visa, ką jis pasako, įvyksta. Užeikime pas jį. Gal jis pasakys, kuriuo keliu mums eiti”.

7   Saulius atsakė: “Ką mes nuneÅ¡ime tam vyrui eidami? Duona pasibaigė mÅ«sų maiÅ¡uose, ir mes neturime jokios dovanos, kurią galėtume nuneÅ¡ti Dievo vyrui”.

8   Tarnas atsakė Sauliui: “AÅ¡ turiu ketvirtį Å¡ekelio sidabro ir jį atiduosiu Dievo vyrui, kad jis parodytų mums kelią”.

9   Anksčiau, kai Izraelyje kas eidavo pasiklausti Dievo, sakydavo: “Einu pas regėtoją”. Nes tą, kurį Å¡iandien vadina pranaÅ¡u, anksčiau vadino regėtoju.

10  Saulius atsakė tarnui: “Gerai sakai, eikime”. Jie nuėjo į miestą, kur gyveno Dievo vyras.

11  Beeidami Å¡laitu miesto link, jie susitiko mergaičių, einančių pasisemti vandens, ir paklausė: “Ar yra čia regėtojas?”

12  Jos atsakė: “Yra. Jis kaip tik prieÅ¡ais jus. Skubėkite, nes jis Å¡iandien atėjo į miestą, kadangi žmonės Å¡iandien aukoja aukÅ¡tumoje.

13  Ä®Ä—ję į miestą, jÅ«s tuojau jį surasite, nes jis eis į aukÅ¡tumą valgyti. Žmonės nepradės valgyti, kol jis ateis, nes jis palaimina auką; po to valgo pakviestieji. Eikite, nes dabar jį dar rasite”.

14  Ä®eidami į miestą, jie sutiko Samuelį, ateinantį prieÅ¡ais, kuris ėjo į aukÅ¡tumą.

15  VieÅ¡pats buvo pasakęs Samueliui prieÅ¡ dieną iki Sauliaus atėjimo:

16  â€œRytoj apie tą laiką atsiųsiu pas tave vyrą iÅ¡ Benjamino žemės, kad jį pateptum mano tautos Izraelio valdovu. Jis iÅ¡gelbės mano tautą iÅ¡ filistinų. AÅ¡ pažvelgiau į savo tautą, nes jų Å¡auksmas pasiekė mane”.

17  Kai Samuelis pamatė Saulių, VieÅ¡pats jam tarė: “Štai vyras, apie kurį tau kalbėjau! Å itas karaliaus mano tautai”.

18  Saulius, sutikęs Samuelį tarpuvartėje, klausė: “Pasakyk man, kur gyvena regėtojas”.

19  Samuelis atsakė Sauliui: “AÅ¡ esu regėtojas. Eik pirma manęs į aukÅ¡tumą, ten Å¡iandien valgysite su manimi; rytoj tave iÅ¡leisiu ir pasakysiu, kas yra tavo Å¡irdyje.

20  Dėl asilių, kurios dingo prieÅ¡ tris dienas, nesirÅ«pink­jos jau atsirado. O kam priklausys visa, kas geriausia Izraelyje? Argi ne tau ir tavo tėvo namams?”

21  Saulius atsakė: “Juk aÅ¡ esu benjaminas, iÅ¡ mažiausios Izraelio giminės, ir mano Å¡eima yra menkiausia iÅ¡ visų Benjamino Å¡eimų. Kodėl man taip sakai?”

22  Samuelis Saulių ir jo tarną įsivedė į kambarį ir pasodino juos garbingiausioje vietoje tarp pakviestųjų, kurių buvo apie trisdeÅ¡imt vyrų.

23  Samuelis tarė virėjui: “Duok tą dalį, kurią tau liepiau atidėti”.

24  Virėjas atnešė gyvulio petį ir padėjo prieÅ¡ Saulių. Samuelis tarė: “Štai ką palikau tau, valgyk su pakviestaisiais”. Taip Saulius tą dieną valgė su Samueliu.

25  Jiems sugrįžus nuo aukÅ¡tumos į miestą, Samuelis kalbėjosi su Sauliumi ant stogo.

26  AuÅ¡rai brėkÅ¡tant, Samuelis paÅ¡aukė ant stogo Saulių ir tarė: “Kelkis, kad galėčiau tave iÅ¡leisti”. Saulius atsikėlė ir juodu išėjo į gatvę.

27  Kai jie ėjo į miesto pakraÅ¡tį, Samuelis tarė Sauliui: “Liepk tarnui eiti pirma mÅ«sų, o tu sustok. Paskelbsiu tau VieÅ¡paties žodį”.


1 Samuel 8    Choose Book & Chapter    1 Samuel 10

Lithuanian is spoken by 4,000,000 people: 2,905,000 in Lithuania, 300,000 in USA, 67,000 in Russia, 40,000 in Brazil, 688,000 elsewhere.

In order to display special Lithuanian characters correctly, you may need a basic Unicode font.

Lithuanian Bible . This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" All Rights Reserved.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2022. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.