Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Malagasy
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Malagasy, Psalms 113

1   Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon'i Jehovah, Miderà ny anaran'i Jehovah.

2   Isaorana anie ny anaran'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay.

3   Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany No hoderaina anie ny anaran'i Jehovah.

4   Avo ambonin'ny jentilisa Jehovah; Ambonin'ny lanitra ny voninahiny.

5   Iza no tahaka an'i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin'ny avo,

6   Nefa miondrika mijery Ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany?

7   Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka Izy Ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika,

8   Mba hametraka azy ho naman'ny mpanapaka ny olony.

9   Mampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia.


Psalms 112    Choose Book & Chapter    Psalms 114Malagasy is spoken by 15,000,000 people, mainly in Madagascar.

The Malagasy Bible of 1865

The first Malagasy Bible was published in 1835, translated by the British missionary David Griffith of the London Missionary Society. It underwent its first revision between 1865 and 1866.

La première Bible malgache a été éditée en 1835, traduite par le missionnaire britannique David Griffith de la London Missionary Society. Elle a subi sa toute première correction entre 1865 et 1866.

This work is in the public domain.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.