Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Genesis 10

1   नोआका छोराहरू शेम, हाम र येपेतको वृत्तान्‍त यही हो। जलप्रलयपछि तिनका पनि छोराहरू जन्‍मे।

2   येपेतका छोराहरू: गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक र तीरास।

3   गोमेरका छोराहरू: अशकनज, रीपत र तोगर्मा।

4   यावानका छोराहरू: एलीशाह, तर्शीश, कित्तीम र रोदानीम।

5   यिनीहरूबाट नै समुद्रतटवासीहरू, तिनीहरूका देशभित्र, प्रत्‍येकको आफ्‍नो भाषा र जातिअनुसार फिँजिए।

6   हामका छोराहरू: कूश, मिश्रइम,* पूत र कनान।

7   कूशका छोराहरू: सेबा, हवीला, सब्‍ता, रामाह, र सब्‍तका। रामाहका छोराहरू: शेबा र ददान।

8   कूशले निम्रोदलाई जन्‍माए। यिनीनै वीर पुरुष भए।

9   यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली शिकारी थिए। यसैले “निम्रोदजस्‍तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली शिकारी” भन्‍ने आहान चलेको छ।

10  सुरुमा तिनको राज्‍यमा बेबिलोन, एरेक, अक्‍कद र कल्‍नेह थिए, जुन शिनार देशमा छन्‌।

11  त्‍यही देशबाट तिनी अश्‍शूरमा गए, र निनवे, रहोबोत-इर र कालह सहरहरू,

12  अनि निनवे र कालहको बीचमा रेसेन सहर बनाए। रेसेनचाहिँ महान्‌ सहर हो।

13  मिश्रइम लूदी, अनामी, लहाबी, नप्‍तूही

14  पत्रुसी, कस्‍लूही (जसबाट पलिश्‍तीहरू निस्‍के) र कप्‍तोरीहरूका पुर्खा थिए।

15  कनानले आफ्‍ना जेठा छोरा सीदोन जन्‍माए।

16  कनानबाट हित्ती, यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी,

17  हिव्‍वी, अरकी, सिनी,

18  अर्वादी, समारी र हमातीहरू उत्‍पन्‍न भए। त्‍यसपछि कनानका वंशहरू जताततै फिँजिए।

19  कनान देशको सिमाना सीदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्‍म, र सदोम, गमोरा, अदमा र सबोयीम जाने बाटोतिर भएर लाशासम्‍म थियो।

20  हामका छोराहरू, तिनका वंश र भाषाअनुसार, र तिनका देश र जातिहरू यी नै हुन्‌।

21  येपेतका भाइ शेमका पनि छोराहरू जन्‍मे। शेम एबेरका सबै सन्‍तानका पुर्खा थिए।

22  शेमका छोराहरू: एलाम, अश्‍शूर, अर्पक्षद, लूद र अराम थिए।

23  अरामका छोराहरू: ऊज, हुल, गेतेर र मेशेक थिए।

24  अर्पक्षदले शेलहलाई जन्‍माए। शेलहले एबेरलाई जन्‍माए।

25  एबेरका दुई जना छोराहरू जन्‍मे। एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने तिनकै समयमा पृथ्‍वी अलग-अलग भागमा बाँड़ियो। तिनका भाइको नाउँ योक्तान थियो।

26  योक्तानले अल्‍मोदद, शेलेप, हसर्मवित, येरह,

27  हदोरम, ऊजाल, दिक्‍ला,

28  ओबाल, अबमाएल, शेबा,

29  ओपीर, हवीला र योबाबलाई जन्‍माए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए।

30  तिनको वासस्‍थान मेशादेखि यता पूर्वको पहाड़ी देश सपारा जाने बाटोसम्‍म थियो।

31  शेमका छोराहरू, तिनका वंश र भाषाअनुसार, र तिनका देश र जातिहरू यी नै हुन्‌।

32  नोआका छोराका वंशहरू आफ्‍नो-आफ्‍नो जातिअनुसार यी नै हुन्‌। यीबाट जलप्रलयपछि पृथ्‍वीमा जाति-जाति अलग-अलग भएर जताततै फिँजिए।


Genesis 9    Choose Book & Chapter    Genesis 11

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.