Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Genesis 33

1   याकूबले आफ्‍ना आँखा उठाएर हेर्दा एसाव र तिनका साथमा चार सय मानिसहरू आइरहेका देखे। तिनले आफ्‍ना छोराछोरीहरूलाई लेआ, राहेल र दुई कमारीहरूको जिम्‍मामा विभक्त गरिदिए।

2   तिनले कमारीहरू र तिनका छोराहरूलाई सबैभन्‍दा अगाड़ि, त्‍यसपछि लेआ र तिनका छोराछोरीहरू, र राहेल र योसेफलाई सबैभन्‍दा पछि राखे।

3   तिनीहरू सबैका अगि तिनी आफैचाहिँ आफ्‍ना दाजुको नजिक नपुगुञ्‍जेल सात चोटि भूइँमा ढोग्‍दैगए।

4   तर एसाव तिनीकहाँ दौडँदै आएर तिनलाई अँगालो हाले, र छातीमा टाँसेर तिनलाई म्‍वाइँ खाए, र तिनीहरू दुवै खूब रोए।

5   तब एसावले यसो हेर्दा ती स्‍त्रीहरू र केटाकेटीहरूलाई देखेर भने, “तिमीसँग भएका यिनीहरूचाहिँ को हुन्‌?” याकूबले भने, “परमेश्‍वरले हजूरको दासलाई अनुग्रह गरी दिनुभएका मेरा बालबच्‍चा हुन्‌।”

6   तब कमारीहरू र तिनका नानीहरू नजिक आएर एसावलाई ढोग गरे।

7   त्‍यसपछि लेआ र तिनका नानीहरू आएर ढोग गरे। सबभन्‍दा पछि योसेफ र राहेल आए, र तिनीहरूले पनि ढोग गरे।

8   एसावले याकूबलाई सोधे, “मैले भेटेका यी सबै बथानको मतलब के हो?” याकूबले जवाफ दिए, “मैले हजूरबाट अनुग्रह पाउनलाई हो।”

9   तर एसावले भने, “भाइ, मसँग प्रशस्‍तै छ। तिम्रो जो छ तिमीसँगै रहोस्‌।”

10  याकूबले भने, “होइन, तपाईंको निगाह ममाथि छ भने कृपा गरी मेरो हातको यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्‌। किनभने यति ठूलो निगाह देखाएर तपाईंले मलाई स्‍वागत गर्नुभयो कि साँच्‍ची नै तपाईंको दर्शन पाउँदा मलाई त परमेश्‍वरकै दर्शन पाएझैँ लाग्‍यो।

11  अब बिन्‍ती छ, तपाईंलाई नै भनेर ल्‍याएको मेरो यो सौगात ग्रहण गर्नुहोस्‌, किनभने परमेश्‍वरको अनुग्रह ममाथि भएको हुनाले मसँग प्रशस्‍तै छ।” यसरी याकूबले जिद्दी गरे,र एसावले ती लिए।

12  तब एसावले भने, “अब हामी अगि बढ़ौं। म तिमीलाई साथ दिनेछु।”

13  तर याकूबले उनलाई भने, “हजूरलाई जाहेरै छ कि यी केटाकेटीहरू कलिलै छन्‌, र दुहुना बथानहरूको मलाई फिक्री लाग्‍छ। तिनीहरूलाई एकै दिन पनि बेसी धपाए भने सबै मरिजालान्‌।

14  यसकारण म हजूरलाई बिन्‍ती गर्दछु, कि तपाईं नै मभन्‍दा अगि जानुहोस्‌। मचाहिँ मभन्‍दा अगाड़ि गएका गाईबस्‍तुहरू र यी बालबच्‍चाहरूको चालअनुसार हजूरकहाँ सेइरमा नआइपुगुञ्‍जेल बिस्‍तार हिँड़ेर आउनेछु।”

15  एसावले भने, “मसँग भएका केही मानिसहरू तिमीसित छोड़िदिनेछु।” तर याकूबले भने, “यसको दरकार होला र? हजूरको निगाह मात्र ममाथि रहोस्‌।”

16  यसैले एसाव त्‍यही दिन सेइरमा फर्के।

17  तर याकूबचाहिँ सुक्‍कोततिर लागे, र आफ्‍नो लागि एउटा डेरा र गाईबस्‍तुलाई छाप्राहरू बनाए। यसैकारण त्‍यस ठाउँको नाउँ सुक्‍कोत राखियो।

18  याकूब पद्दन-आरामबाट हिँड़ेर गएपछि कनानको शकेम भन्‍ने एउटा सहरमा कुशलसाथ आइपुगे, र त्‍यस सहरको अगि आफ्‍नो पाल टाँगेर वास गरे।

19  आफूले पाल टाँगेको जग्‍गा शकेमका बाबु हमोरका छोराहरूबाट तिनले एक सय चाँदीका टुक्रा दाम हालेर किने।

20  त्‍यहाँ तिनले एउटा वेदी बनाएर त्‍यसको नाउँ एल-एलोह-इस्राएल राखे।


Genesis 32    Choose Book & Chapter    Genesis 34

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.