Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 2 Samuel 4

1   जब शाऊलका छोरा ईश्‍बोशेतले हेब्रोनमा अबनेर मारिएको कुरा सुने, तब तिनको हात-खुट्टै गल्‍यो र सारा इस्राएलीहरू घबराए।

2   ईश्‍बोशेतका दुई जना मानिसहरू थिए,जो लूटपीट गर्नेहरूका अगुवा थिए, जसका नाउँ बानाह र रेकाब थियो। उनीहरू बेन्‍यामीन कुलका बेरोती रिम्‍मोनका छोराहरू थिए। बेरोत पनि बेन्‍यामीनसँगै गनिएको छ,

3   किनभने बेरोतीहरू गित्तैममा भागेर गएका थिए, र त्‍यस बेलादेखि यसो त्‍यहीँ नै बसोबास गरेका छन्‌।

4   (शाऊलका छोरा जोनाथनको एउटा छोरा थियो, जो दुवै खुट्टाको लङ्गड़ो थियो। यिजरेलबाट शाऊल र जोनाथनका मृत्‍युको समाचार आउँदा त्‍यो पाँच वर्षको थियो। त्‍यसकी धाईले त्‍यसलाई बोकेर भागेकी थिइन्‌, तर तिनी हतार-हतार गरी जाँदा त्‍यो लड़्यो, र लङ्गड़ो भयो। त्‍यसको नाउँ मपीबोशेत थियो।)

5   बेरोती रिम्‍मोनका छोराहरू रेकाब र बानाह, मध्‍यदिनमा ईश्‍बोशेत विश्राम गरिरहेको बेलामा तिनको घरमा आए, र भित्र पसे।

6   उनीहरू घरको भित्री भागतिर गहूँ लिन गएजस्‍तो गरी गए र त्‍यहाँ उनीहरूले तिनलाई पेटमा छुरी हाने। त्‍यसपछि रेकाब र बानाह सुटुक्‍क निस्‍के।

7   ईश्‍बोशेत आफ्‍नो कोठामा सुतिरहेको बेलामा उनीहरू घरभित्र पसेका थिए। तिनलाई छुरी हानी मारिसकेपछि उनीहरूले तिनको शिर काटे र त्‍यो आफूसँग लगे, र अराबाबाट रातभरि हिँड़ेर गए।

8   उनीहरूले ईश्‍बोशेतको टाउको हेब्रोनमा दाऊदकहाँ ल्‍याए, र राजालाई भने, “हजूरको प्राण लिन खोज्‍ने, हजूरको शत्रु शाऊलका छोरा ईश्‍बोशेतको टाउको यहाँ छ। परमप्रभुले शाऊल र उनको घरानालाई आज हजूरको निम्‍ति साटो फेर्नुभयो।”

9   दाऊदले बेरोती रिम्‍मोनका छोराहरू रेकाब र त्‍यसका भाइ बानाहलाई जवाफ दिए, “परमप्रभु, जसले मलाई मेरा सबै कष्‍टबाट छुटाउनुभयो, जीवित परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर म भन्‍दछु,

10  शाऊल मरेको खबर राम्रो हो भनी ठानेर मकहाँ समाचार ल्‍याउने मानिसलाई मैले पक्रे, र मैले त्‍यसलाई सिक्‍लगमा मारें। मैले त्‍यसका समाचारको निम्‍ति त्‍यसलाई त्‍यही प्रतिफल दिएँ।

11  तर दुष्‍ट मानिसहरूले एउटा निर्दोष मानिसलाई त्‍यसकै घरमा त्‍यसको पलङ्गमा मार्छन्‌ भने झन्‌ कति बढ़ी प्रतिफल दिनुपर्ला! के मैले अब तिमीहरूले गरेको हत्‍याको बदला लिएर तिमीहरूलाई संसारदेखि खतम नगर्नु र?”

12  तब दाऊदले आफ्‍ना मानिसहरूलाई हुकुम दिए, र तिनीहरूले उनीहरूलाई मारे। तिनीहरूले उनीहरूका हात-खुट्टा काटे, र हेब्रोनका पोखरीको छेउमा झुण्‍ड्याइदिए। तर ईश्‍बोशेतको टाउको चाहिँ तिनीहरूले लगेर हेब्रोनमा अबनेरको चिहानमा गाड़िदिए।


2 Samuel 3    Choose Book & Chapter    2 Samuel 5

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.