Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 1 Chronicles 20

1   बसन्‍त ऋतु लाग्‍दा जब राजाहरू लड़ाइँ गर्न जान्‍थे, तब योआबले सेना लिएर अम्‍मोनीहरूको देशलाई उजाड़ पारे, र रब्‍बा सहरमा गएर त्‍यसलाई घेरा हाले। तर दाऊदचाहिँ यरूशलेममा नै रहे। योआबले त्‍यस सहरलाई ध्‍वंस गरेर धूलोपीठो पारे।

2   दाऊदले उनीहरूका राजाको शिरबाट शिरपेच लगे। त्‍यसको तौल सुनको एक तोड़ा* थियो, र त्‍यसमा बहुमूल्‍य रत्‍नहरू पनि जड़ेका थिए। त्‍यो शिरपेच दाऊदको आफ्‍नो शिरमा लाइयो। तिनले त्‍यस सहरबाट धेरै परिणाममा लूटका मालहरू ल्‍याए।

3   तिनले त्‍यहाँका बासिन्‍दाहरूलाई आरा र फलामका अरू हतियारहरू र बन्‍चराहरूले काम गर्न लाए। दाऊदले अम्‍मोनीहरूका सबै सहरमा यसरी नै गरे। त्‍यसपछि तिनी र तिनका सबै मानिसहरू यरूशलेममा फर्के।

4   यसको केही समयपछि गेजेरमा पलिश्‍तीहरूसँग लड़ाइँ भयो। त्‍यसै बेला हूशाती सिब्‍बकैले रपाईहरूका एक सन्‍तान सिप्‍पैलाई मारे, र पलिश्‍तीहरू परास्‍त भए।

5   पलिश्‍तीहरूसँगको अर्को एउटा युद्धमा याईरका छोरा एल्‍हानानले गित्तीको गोल्‍यतको भाइ लहमीलाई मारे, जसको भालाको बीँड़ कपड़ा बुन्‍ने जुलाहाको डन्‍डा जत्रो थियो।

6   गातमा भएको अर्को युद्धमा दुवै हात र खुट्टामा छ-छ औँला, जम्‍मा चौबीस औँला भएको एउटा राक्षस देखा पर्‍यो। त्‍यो पनि रफाको सन्‍तान थियो।

7   जब त्‍यसले इस्राएललाई निन्‍दा गर्‍यो, तब दाऊदका दाजु शिमेअका छोरा जोनाथनले त्‍यसलाई मारे।

8   यी राक्षसहरू गातमा रफाका सन्‍तानहरू थिए। तिनीहरू सबै दाऊद र तिनका मानिसहरूका हातबाट मारिए।


1 Chronicles 19    Choose Book & Chapter    1 Chronicles 21

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.