Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 1 Chronicles 5

1   इस्राएलका छोराहरूमध्‍ये सबैभन्‍दा जेठा रूबेनका छोराहरू (वास्‍तवमा तिनी पहिले जन्‍मेका छोरा थिए, तर तिनले आफ्‍ना पिताको एउटी उपपत्‍नीलाई व्‍यभिचार गरेको कारण ज्‍येष्‍ठ अधिकार इस्राएलका छोरा योसेफका छोराहरूलाई दिइयो, र तिनीचाहिँ सूचीमा जेठा छोरा गनिन सकिएनन्‌।

2   अनि यहूदा आफ्‍ना भाइहरूमध्‍ये सबैभन्‍दा बलिया भए पनि, र तिनीबाट एउटा शासक आए तापनि ज्‍येष्‍ठ अधिकार योसेफको नै भयो) –

3   इस्राएलका जेठा छोरा रूबेनका छोराहरू: हानोक, पल्‍लु, हेस्रोन र कर्मी।

4   योएलका सन्‍तान: आफ्‍ना छोरा शमायाह, तिनका छोरा गोग, तिनका छोरा शिमी,

5   तिनका छोरा मीका, तिनका छोरा रायाह, तिनका छोरा बाल,

6   र तिनका छोरा बीरह, जसलाई अश्‍शूरका राजा तिग्‍लत-पिलेसेरले कैद गरेर लगे। बीरह रूबेनीहरूका एक प्रधान थिए।

7   तिनीहरूका कुटुम्‍बहरू, जो वंश-वंश गरी आफ्‍नो वंशावलीको सूचीमा लेखिएका छन्‌: प्रधान यीएल, जकरिया,

8   अजाजका छोरा बेला, जो शेमाका नाति र योएलका पनाति थिए। तिनीहरू अरोएरमा बस्‍थे, र तिनीहरूको देश नेबो र बाल-मोनसम्‍म फैलियो।

9   पूर्वपट्टि तिनीहरूले यूफ्रेटिस नदीसम्‍म फैलिएको मरुभूमिको किनारसम्‍म एउटा इलाका ओगटेका थिए, किनभने गिलादमा तिनीहरूका गाईबस्‍तुको संख्‍या बढ़ेको थियो।

10  शाऊलको राजकालमा तिनीहरूले हग्रीहरूसँग युद्ध गरेर उनीहरूलाई जिते, र गिलादको पूर्वपट्टिका सबै देशमा भएका उनीहरूका छाउनीहरूलाई ओगटे।

11  गादीहरू तिनीहरूका नजिक बाशानमा सलकासम्‍मै बसेका थिए: शापाम, त्‍यसपछि बाशानमा यानै र शाफात।

12  योएल प्रधान थिए, दर्जामा दोस्रो

13  तिनीहरूका कुटुम्‍बहरू आ-आफ्‍ना परिवारअनुसार: मिखाएल, मशुल्‍लाम, शेबा, योरै, यकान, जीआ र एबेर– जम्‍मा सात जना।

14  यिनीहरू बूजका छोरा यहदोका छोरा यशीशैका छोरा मिखाएलका छोरा गिलादका छोरा यारोहका छोरा हूरीका छोरा अबीहेलका छोराहरू थिए।

15  गुनीका छोरा अब्‍दीएलका छोरा अही तिनीहरूका परिवारका प्रधान थिए।

16  गादीहरू गिलादमा, बाशान र त्‍यसका गाउँहरूमा, र शारोनका सबै खर्कहरू फैलिएका ठाउँसम्‍मै बस्‍दथे।

17  यहूदाका राजा योताम र इस्राएलका राजा यारोबामका शासनकालमा यी सबै नाम वंशावलीका सूचीमा लेखिएका थिए।

18  रूबेनीहरू, गादहरू र मनश्‍शेको आधा कुल– तिनीहरूका ढाल र तरवारले सुसज्‍जित भएका लड़ाकू मानिसहरू, धनुर्धारी र लड़ाइँको निम्‍ति तालीम पाएका सिपाहीहरू चवालीस हजार सात सय साठी जना थिए। यिनीहरू लड़ाइँको निम्‍ति तयार थिए।

19  तिनीहरूले हग्रीहरू, यतूर, नापीश र नोदाबसित युद्ध गरे।

20  लड़ाइँमा सहायताको निम्‍ति तिनीहरूले आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई पुकारेको कारण तिनीहरूलाई उनीहरूका विरुद्धमा सहायता दिइयो। तिनीहरूले उहाँमाथि भरोसा गरेका थिए, यसैकारण उहाँले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्‍नुभयो। हग्रीहरू र उनीहरूका सबै मित्रराष्‍ट्रहरूले आत्‍मसमर्पण गरे।

21  तिनीहरूले उनीहरूका गाईबस्‍तुहरू, पचास हजार ऊँट, दुई लाख पचास हजार भेड़ा र दुई हजार गधा लगे, र एक लाख जनालाई कैद गरे।

22  अरू धेरै जना मारिए, किनभने यो युद्ध परमेश्‍वरतर्फबाट भएको थियो। तिनीहरू आफै कैदमा नलगिउञ्‍जेलसम्‍म तिनीहरूले त्‍यो देशमा बसोबास गरे।

23  मनश्‍शेका आधा कुलले बाशानदेखि बाल-हेर्मोन, अर्थात्‌ सेनीर (हेर्मोन डाँड़ा) -सम्‍म बसोबास गरे, र तिनीहरू संख्‍यामा अनगन्‍ती भए।

24  तिनीहरूका परिवारका मुख्‍य मानिसहरू यी नै हुन्‌: एपेर, यिशी, एलीएल, अज्रीएल, यर्मिया, होदबिया र यहदीएल। ती सबै वीर र नामी-नामी मानिसहरू अनि तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू थिए।

25  तर तिनीहरूले आफ्‍ना पिता-पुर्खाहरूका परमेश्‍वरको विरुद्धमा पाप गरे, र परमेश्‍वरले तिनीहरूका सामु नाश गर्नुभएका मानिसहरूका देवताहरूलाई पुजेर वेश्‍यासमान गरे।

26  यसैले इस्राएलका परमेश्‍वरले अश्‍शूरका राजा पूल, अर्थात्‌ अश्‍शूरका राजा तिग्‍लतपिलेसेरलाई उक्‍साउनुभयो, र उनले रूबेन, गाद र मनश्‍शेका आधा कुलका मानिसहरूलाई कैद गरेर लगे। उनले तिनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा र गोजान नदीका किनारमा लगे, र त्‍यहाँ तिनीहरू आजको दिनसम्‍म छन्‌।


1 Chronicles 4    Choose Book & Chapter    1 Chronicles 6

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.