Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, 2 Chronicles 8

1   परमप्रभुको मन्‍दिर र आफ्‍नो राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई बीस वर्ष लाग्‍यो।

2   हीरामले तिनलाई दिएका सहरहरू सोलोमनले पुनर्निर्माण गरेर तिनमा इस्राएलीहरूलाई बसाले।

3   तब सोलोमन हमात-सोबामा गएर त्‍यो कब्‍जा गरे।

4   अनि उजाड़-स्‍थानको तदमोर र हमातमा तिनले बनाएका भण्‍डार राख्‍ने सबै सहरहरूलाई पुनर्निर्माण गरे।

5   तिनले माथिल्‍लो र तल्‍लो बेथ-होरोनलाई पर्खालले घेरे, र आग्‍ला लाएका मूल ढोकाहरू बनाएर सुरक्षित सहरहरू निर्माण गरे।

6   तिनले बालात र तिनका भण्‍डार राख्‍ने सबै सहरहरू, र आफ्‍ना रथहरू र घोड़ाहरू राख्‍ने सबै नगरहरू बनाए। यरूशलेममा, लेबनानमा र आफ्‍ना सारा राज्‍यभरि आफैले इच्‍छा गरेका परियोजनाअनुसार तिनले सहरहरू बनाए।

7   हित्ती, एमोरी, परिज्‍जी, हिव्‍वी र यबूसीहरूका सबै बाँकी रहेकाहरू (यी मानिसहरू इस्राएलका थिएनन्‌),

8   अर्थात्‌ देशमा भएका उनीहरूका सन्‍तानदरसन्‍तानहरू, जसलाई इस्राएलीहरूले नाश गरेका थिएनन्‌– उनीहरूलाई सोलोमनले बेगारी काममा लाए, र उनीहरू आजको दिनसम्‍मै त्‍यस्‍तै छन्‌।

9   तर सोलोमनले कुनै पनि इस्राएलीलाई आफ्‍नो सरकारी कामको निम्‍ति बेगारी काममा लगाएनन्‌। तिनीहरूचाहिँ तिनका कप्‍तानहरू र रथ र सारथिहरूका सेनापतिहरू भए।

10  अनि तिनीहरू मानिसहरूको हेरविचार गर्ने सोलोमन राजाका मुख्‍य अधिकारीहरू भए– दुई सय पचास जना।

11  सोलोमनले फारोकी छोरीलाई दाऊदको सहरबाट तिनको निम्‍ति बनाएको महलमा ल्‍याए। तिनले भने, “इस्राएलका राजा दाऊदको महलमा मेरी पत्‍नी बस्‍नेछैन, किनभने परमप्रभुको सन्‍दूक भित्र्याइएका ठाउँहरू पवित्र छन्‌।”

12  सोलोमनले दलानको अगाड़िपट्टि आफूले बनाएको वेदीमा परमप्रभुको निम्‍ति होमबलि चढ़ाउने गरे।

13  मोशाको आज्ञाबमोजिम शबाथ, औंसी र वर्षेनी तीन पल्‍ट चढ़ाउने चाड़हरू, अर्थात्‌ अखमिरी रोटीको चाड़, साताहरूको चाड़ र छाप्रो-वासको चाड़ हरेक दिन चढ़ाउनुपर्नेअनुसार तिनले चढ़ाउने गरे।

14  आफ्‍ना पिता दाऊदको विधिअनुसार चलेर प्रतिदिन चाहिँदो कामबमोजिम पूजाहारीका दलहरूलाई आफ्‍नो सेवा गर्न र लेवीहरूलाई चाहिँ स्‍तुतिगानको अगुवाइ गर्न र पूजाहारीहरूको काममा सहायता दिन तिनले नियुक्त गरे। द्वारपालहरूलाई आफ्‍ना दल-दलअनुसार प्रत्‍येक मूल ढोकामा रहन तिनले नियुक्त गरे, किनभने परमेश्‍वरका जन दाऊदले दिएको आज्ञा यस्‍तै थियो।

15  पूजाहारीहरू र लेवीहरूलाई अनि राजकोषसम्‍बन्‍धी विषयमा दाऊदले दिएका आज्ञा तिनीहरूले भुलेनन्‌।

16  परमप्रभुका मन्‍दिरको जगदेखि लिएर त्‍यो नसिद्धयाउञ्‍जेलसम्‍म सोलोमनका सबै काम भइरहेका थिए। यसरी परमप्रभुको मन्‍दिर निर्माण गरिएको थियो।

17  त्‍यसपछि सोलोमन एदोमको किनारमा भएको एस्‍योन-गेबेर र एलातमा गए।

18  अनि हीरामले आफ्‍ना अधिकृतहरूको अधीनमा रहेका जहाजहरू र अनुभवी नाविकहरूलाई पठाइदिए। अनि यिनीहरू सोलोमनका सेवकहरूका साथमा ओपीरमा गएर सोह्र टन सुन ल्‍याएर सोलोमन राजालाई दिए।


2 Chronicles 7    Choose Book & Chapter    2 Chronicles 9

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.