Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Ezra 3

1   सातौँ महिना लागेपछि इस्राएलीहरू आ-आफ्‍ना सहरहरूमा बसिसकेका थिए। त्‍यस बेला मानिसहरू एउटै मानिसजस्‍तो भएर यरूशलेममा भेला भए।

2   तब परमेश्‍वरका जन मोशाको व्‍यवस्‍थामा तोकिएअनुसार होमबलि चढ़ाउन योसादाकका छोरा येशूअ र तिनका सङ्गी-पूजाहारीहरू अनि शालतिएलका छोरा यरुबाबेल र तिनका सहयोगीहरू इस्राएलका परमेश्‍वरको वेदी निर्माण गर्ने काममा लागे।

3   आफ्‍ना वरिपरिका जनताको डर तिनीहरूमा भए तापनि तिनीहरूले वेदी त्‍यसको जगमाथि निर्माण गरे र त्‍यसै वेदीमा तिनीहरूले परमप्रभुको निम्‍ति बिहान र बेलुकीका दुवै समयका बलिदानमा होमबलि चढ़ाए।

4   त्‍यसपछि प्रतिदिनको निम्‍ति तोकिएको संख्‍याअनुसार होमबलिका साथ तिनीहरूले तोकिएबमोजिम छाप्रोवासको चाड़ मनाए।

5   यीबाहेक नित्‍य होमबलि, औंसी-बलि र परमप्रभुले ठहराउनुभएका सबै पवित्र चाड़हरूका निम्‍ति बलि चढ़ाए। यिनका साथसाथै परमप्रभुको निम्‍ति ल्‍याएका सबै स्‍वेच्‍छा भेटी चढ़ाए।

6   परमप्रभुका भवनको जग हालसम्‍म बसालिएको नभए तापनि सातौँ महिनाको पहिलो दिनमा तिनीहरूले होमबलि चढ़ाउन सुरु गरे।

7   तिनीहरूले डकर्मी र सिकर्मीहरूका निम्‍ति रुपियाँ अनि सीदोन र टुरोसवासीहरूलाई लेबनानबाट समुद्रको बाटो भएर योप्‍पासम्‍म देवदारुका काठहरू ल्‍याउन तेल र खाद्य दिए, किनभने तिनीहरूले फारसका राजा कोरेसबाट यसो गर्ने अनुमति पाएका थिए।

8   यरूशलेममा भएको परमेश्‍वरको भवनमा फर्केर आएका दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनामा शालतिएलका छोरा यरुबाबेल र योसादाकका छोरा येशूअले र तिनीहरूका बाँकी दाजुभाइहरू, अर्थात्‌ पूजाहारीहरू र लेवीहरू र कैदबाट यरूशलेममा फर्केर आएका सबै जनाले काम सुरु गरे। परमप्रभुका भवनको निर्माण-कार्यको देखरेख गर्न बीस वर्ष र त्‍यसभन्‍दा उँभोका लेवीहरूलाई तिनीहरूले नियुक्त गरे।

9   परमप्रभुका भवनको निर्माण गर्नेहरूको देखरेख गर्ने काममा येशूअ र तिनका छोराहरू र भाइहरू, र कादमीएल र तिनका छोराहरू (होदबियाका सन्‍तानहरू), र हेनादादका छोराहरू र तिनीहरूका छोराहरू र भाइहरू– जो सबै लेवी थिए– एकसाथ लागेका थिए।

10  जब बनाउनेहरूले परमप्रभुका मन्‍दिरको जग बसाले, तब पूजाहारीहरूले आफ्‍ना पोशाक लगाएर तुरहीका साथमा, र लेवीहरू (अर्थात्‌ आसापका छोराहरू) झ्‍यालीको साथमा इस्राएलका राजा दाऊदले तोकिदिएको रीतअनुसार परमप्रभुको प्रशंसा गर्न आफ्‍नो-आफ्‍नो स्‍थान लिए।

11  तिनीहरूले स्‍तुति गर्दै र परमप्रभुलाई धन्‍यवाद दिँदै यसो भनेर गाए, “उहाँ असल हुनुहुन्‍छ, उहाँको करुणा इस्राएलमाथि सदासर्वदै रहिरहन्‍छ।” अनि परमप्रभुका भवनको जग बसालिएको कारण सबै मानिसहरूले ठूलो सोरले परमप्रभुको स्‍तुति गरे।

12  तर अघिको भवन देखेका धेरै जना वृद्ध पूजाहारीहरू, लेवीहरू र परिवारका मुखियाहरू भवनको जग बसालेको देखेर रोए र चर्को सोरले विलाप गरे, र अरू धेरैचाहिँ आनन्‍दले जयजयकार गरे।

13  आनन्‍दले कराएको सोर र रोएको सोर कसैले ठम्‍याउन सकेन, किनभने मानिसहरूले कराएको सोर चर्को थियो। त्‍यो आवाज टाढ़ा-टाढ़ासम्‍म पनि सुनिन्‍थ्‍यो।


Ezra 2    Choose Book & Chapter    Ezra 4

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.