Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Psalms 53

1   मूर्खले आफ्‍नो मनमा भन्‍छ, “ईश्‍वर छँदैछैन।” तिनीहरू भ्रष्‍ट भएका छन्‌, र तिनीहरूका चाल घृणास्‍पद छन्‌। यस्‍तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ।

2   परमेश्‍वर स्‍वर्गबाट मानिसका सन्‍तानलाई हेर्नुहुन्‍छ, यो जान्‍नलाई कि समझदार हुने र परमेश्‍वरलाई खोज्‍ने कोही छ?

3   सब मानिसहरू भड्‌किगएका छन्‌, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्‍ट भएका छन्‌। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एक जना पनि छैन।

4   के दुष्‍ट काम गर्नेहरूले कहिल्‍यै सिक्‍नेछैनन्‌? रोटी खाएझैँ तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन्‌, र परमेश्‍वरको पुकार गर्दैनन्‌।

5   जहाँ डरको केही कारण थिएन त्‍यहीँ नै तिनीहरू भयले व्‍याकुल भए। परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितरबितर पार्नुभयो, तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्‍यौ, किनभने परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो।

6   इस्राएलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुनेथियो! जब परमेश्‍वरले आफ्‍ना मानिसहरूको सुख-शान्‍ति फर्काइदिनुहुन्‍छ, याकूब रमाऊन्‌, र इस्राएल खुशी होऊन्‌!


Psalms 52    Choose Book & Chapter    Psalms 54

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.