Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Psalms 68

1   परमेश्‍वर उठून्‌, उहाँका शत्रुहरू छरपष्‍ट भइजाऊन्‌। उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागून्‌।

2   जसरी हावाले धूवाँलाई उड़ाएर लैजान्‍छ, त्‍यसरी नै तिनीहरूलाई उड़ाउनुहोस्‌। आगोको सामु मैन बिलाइएझैँ, दुष्‍टहरू परमेश्‍वरको सामु नष्‍ट भइजाऊन्‌।

3   तर धर्मीहरूचाहिँ खुशी होऊन्‌, तिनीहरू परमेश्‍वरको अगि उल्‍लसित होऊन्‌, तिनीहरू हर्षले प्रफुल्‍लित होऊन्‌।

4   परमेश्‍वरको निम्‍ति भजन गाओ, उहाँका नाउँको स्‍तुति गाओ, बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्‍ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परमप्रभु हो, तिमीहरू उहाँको अगि उल्‍लसित होओ।

5   परमेश्‍वर आफ्‍नो पवित्र वासस्‍थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्‍छ।

6   एकलो मानिसलाई परमेश्‍वरले परिवारमा बसाल्‍नुहुन्‍छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्‍दित तुल्‍याउनुहुन्‍छ, तर बागीहरूचाहिँ घामले डढ़ेको भूमिमा वास गर्छन्‌।

7   हे परमेश्‍वर, जब तपाईं आफ्‍ना मानिसहरूका अगिअगि निस्‍कनुभयो, जब तपाईं उजाड-स्‍थानबाट भएर अगि बढ्‌नुभयो, सेला

8   पृथ्‍वी काम्‍यो, आकाशले वृष्‍टि खन्‍यायो, परमेश्‍वरको सामु, सीनैमा हुनुहुने, परमेश्‍वरको सामु, इस्राएलका परमेश्‍वर।

9   हे परमेश्‍वर, तपाईंले मुसलधार पानी बर्साउनुभयो, ओइलिसकेको तपाईंको भूमिलाई पुनर्स्‍थापन गर्नुभयो।

10  तपाईंका मानिसहरूले त्‍यस भूमिमा बसोबास गरे, अनि आफ्‍नो प्रशस्‍तताबाट, हे परमेश्‍वर, तपाईंले दरिद्रहरूको भरणपोषण गर्नुभयो।

11  परमप्रभुले वचन बोल्‍नुभयो, अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठूलो थियो:

12  “राजा र सेना आतुरीसाथ भाग्‍छन्‌, छाउनीमा मानिसहरू लूटका माल बाँड्‌छन्‌,

13  तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्‍दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटाचाहिँ चाँदीले मोहोरिएका छन्‌, र त्‍यसका प्‍वाँखहरू चम्‍किलो सुनले मोहोरिएका छन्‌।”

14  जब सर्वशक्तिमान्‌ले राजाहरूलाई देशमा तितरबितर पार्नुभयो, तब त्‍यो सल्‍मोन डाँड़ामा हिमपात भएकोजस्‍तो थियो।

15  बाशानका पहाड़हरू गौरवशाली छन्‌, बाशानका पहाड चट्टानै-चट्टानले पूर्ण छन्‌।

16  हे रूखा पर्वतहरू, ईर्ष्‍याले त्‍यो पर्वततिर किन हेर्छौ, जहाँ परमेश्‍वरले शासन गर्न खोज्‍नुभएको छ, जहाँ स्‍वयम्‌ परमप्रभु सदासर्वदा वास गर्नुहुनेछ?

17  परमेश्‍वरका रथहरू लाखौँ छन्‌, र हजारमाथि हजार। परमेश्‍वर सीनै पर्वतबाट आफ्‍नो पवित्रस्‍थानमा आउनुभएको छ।

18  जब तपाईं उच्‍चमा चढ़िजानुभयो, तपाईंले कैदीहरूलाई बन्‍दी बनाएर लानुभयो। तपाईंले मानिसहरूबाट उपहार स्‍वीकार गर्नुभयो, बागीहरूसमेतबाट पनि– कि तपाईं, हे परमप्रभु परमेश्‍वर, त्‍यहाँ वास गरून्‌।

19  परमप्रभुको प्रशंसा होस्‌, हाम्रा उद्धारक परमेश्‍वरको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्‍छ। सेला

20  हाम्रा परमेश्‍वर बचाउनुहुने परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, र परमप्रभु परमेश्‍वरमा नै मृत्‍युबाट मुक्ति छ।

21  निश्‍चय नै परमेश्‍वरले आफ्‍ना शत्रुहरूका टाउको कुच्‍च्‍याउनुहुनेछ, ती मानिसहरूको केशले भरिएका टाउको जो आफ्‍ना पापमा लागिरहन्‍छन्‌।

22  परमप्रभुले भन्‍नुहुन्‍छ, “म तिनीहरूलाई बाशानबाट ल्‍याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराइबाट ल्‍याउनेछु।

23  यसरी तिमीहरूले आफ्‍ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्‍नेछौ, र तिमीहरूका कुकुरका जिब्राले पनि त्‍यसमा भाग पाउनेछन्‌।”

24  हे परमेश्‍वर, तपाईंको शोभा-यात्रा देखिएको छ, मेरा परमेश्‍वर र महाराजाको शोभा-यात्रा पवित्रस्‍थानतिर प्रस्‍थान भइरहेको छ।

25  अगिअगि गायकहरू छन्‌, तिनीहरूका पछिपछि वादकहरू, र तिनीहरूसित खैँजड़ी बजाउने कन्‍याहरू।

26  ठूलो सभामा परमेश्‍वरको प्रशंसा गर, इस्राएलको समुदायमा परमप्रभुको प्रशंसा गर।

27  सबैभन्‍दा कनिष्‍ठ बेन्‍यामीनको कुलले तिनीहरूको अगुवाइ गर्दैछ, यहूदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्‌, जबूलूनका र नप्‍तालीका शासकहरू पनि छन्‌।

28  हे परमेश्‍वर, आफ्‍नो शक्ति बोलाउनुहोस्‌, अघि गर्नुभएजस्‍तै, हे परमेश्‍वर, आफ्‍नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्‌।

29  यरूशलेममा तपाईंका मन्‍दिरको खातिर राजाहरूले तपाईंको निम्‍ति भेटी ल्‍याउनेछन्‌।

30  नर्कटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्‍काउनुहोस्‌, जाति-जातिका बाछाहरूका बीचमा साँढ़ेको झुण्‍डलाई डाँट्‌नुहोस्‌। पराजित भएपछि, यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्‍याऊन्‌। लड़ाइँमा खुशी हुने जातिलाई छरपष्‍ट पारिदिनुहोस्‌।

31  मिश्रदेशबाट राजदूतहरू आउनेछन्‌, कूशले आफैलाई परमेश्‍वरमा समर्पण गर्नेछ।

32  हे पृथ्‍वीका राज्‍य हो, परमेश्‍वरको स्‍तुतिगान गर, परमप्रभुका प्रशंसाको स्‍तुति गाओ– सेला

33  उहाँ, जो प्राचीन स्‍वर्गमा सवार हुनुहुन्‍छ, जो आफ्‍नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्‍छ।

34  परमेश्‍वरको सामर्थ्‍यको घोषणा गर, जसको प्रताप इस्राएलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ।

35  हे परमेश्‍वर, आफ्‍नो पवित्रस्‍थानमा तपाईं भययोग्‍य हुनुहुन्‍छ। इस्राएलका परमेश्‍वरले आफ्‍नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्‍छ। परमेश्‍वरको प्रशंसा होस्‌।


Psalms 67    Choose Book & Chapter    Psalms 69

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.