Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Psalms 82

1   परमेश्‍वर ठूलो समुदायमा विराजमान हुनुहुन्‍छ, “देवहरूका” बीचमा उहाँले न्‍याय गर्नुहुन्‍छ।

2   “तिमीहरू कहिलेसम्‍म अन्‍यायीहरूको पक्ष लिइबस्‍छौ, र दुष्‍टहरूको ओड़ थाप्‍छौ? सेला

3   दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरीब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्‍याय गर।

4   दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ, दुष्‍टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देओ।

5   “तिनीहरूको न ज्ञान छ, न समझ, तिनीहरू अन्‍धकारमा यताउता डुल्‍छन्‌। पृथ्‍वीका सारा जग नै हल्‍लिएका छन्‌।

6   “मैले भनें, ‘तिमीहरू ‘देव’ हौ, र तिमीहरू सबै सर्वोच्‍चका छोराहरू हौ।’

7   तापनि तिमीहरू मानिसहरूझैँ मर्नेछौ, र अरू शासकझैँ तिमीहरूको पतन हुनेछ।”

8   हे परमेश्‍वर, उठ्‌नुहोस्‌, पृथ्‍वीको न्‍याय गर्नुहोस्‌, किनकि सारा जातिहरू तपाईंको उत्तराधिकार हुन्‌।


Psalms 81    Choose Book & Chapter    Psalms 83

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.