Free Christian classic ebooks for you to download:
Browse books now

Multilingual Online Bible


Nepali New Revised Version
Type your search text here


Choose a Bible


Select book or range
Chapter


Nepali New Revised Version, Exodus 23

1   “झूटा गवाही नदेओ। दुष्‍टको साथ लागेर त्‍यसको निम्‍ति ईर्ष्‍यापूर्ण गवाह नबन।

2   “खराबी गर्न भीड़सँग नलाग। मुद्दामा बहुमततिर लागी गवाही दिएर इन्‍साफ नबिगार।

3   गरीब भनेर उसको मुद्दामा पनपक्ष नगर।

4   “यदि तिमीहरूले आफ्‍नो शत्रुको गोरु वा गधा बिच्‍केर जाँदैगरेको देख्‍यौ भने, त्‍यसलाई फर्काएर फेरि त्‍यसकहाँ ल्‍याइदेओ।

5   तिमीहरूसित रीस-इबी गर्नेको गधा भारीले थिचिएको देख्‍यौ भने, त्‍यसलाई त्‍यतिकै नछोड़, तर त्‍यसलाई उठाओ।

6   “मुद्दामा गरीब मानिसको न्‍याय नखोस।

7   झूटा कुराबाट दूर बस। निरपराध र ईमानदारलाई प्राणदण्‍ड नदेओ, किनकि दोषीलाई म कहिल्‍यै निर्दोष ठहराउनेछैनँ।

8   “घूस नखाओ, किनकि घूसले मानिसलाई अन्‍धा तुल्‍याउँछ, र धार्मिकताको कुरालाई उल्‍टाइदिन्‍छ।

9   “प्रवासीलाई अत्‍याचार नगर। तिमीहरू मिश्रमा परदेशी रहेको कारण तिमीहरूले प्रवासीको मनलाई जान्‍दछौ।

10  “छ वर्षसम्‍म आफ्‍नो जमिनमा बीउ छरेर त्‍यसको उब्‍जनी बटुल,

11  तर सातौँ वर्षमा चाहिँ त्‍यसलाई नजोती बाँझै छोड़िदेओ, र त्‍यसबाट तिमीहरूमध्‍येका गरीबहरूले खाऊन्‌। तिनीहरूले उबारेका चाहिँ जङ्गली पशुहरूले खाऊन्‌। तिमीहरूका दाखबारी र भद्राक्षबारीलाई पनि त्‍यसै गर।

12  “छ दिनसम्‍म आफ्‍नो कामकाज गर र सातौँ दिनमा चाहिँ विश्राम लेओ, र तिमीहरूको गोरु, गधा, तिम्रो घरमा जन्‍मेको दा स, र विदेशी पनि ताजा होऊन्‌।

13  “मैले भनेका सबै कुरामा तिमीहरूले ध्‍यान देओ। अरू देवताहरूको नाउँ नै पनि नलेओ। ती तिमीहरूको मुखबाट उच्‍चारण नै नहोस्‌।

14  “वर्षमा तीन पल्‍ट तिमीहरूले मेरो निम्‍ति चाड़ मनाओ।

15  “तिमीहरूले अखमिरी रोटीको चाड़ मान। तिमीहरूलाई आज्ञा गरेबमोजिम आबीब महिनाको ठहराएको समयमा सात दिनसम्‍म अखमिरी रोटी खानू, किनकि त्‍यही महिनामा तिमीहरू मिश्रबाट निस्‍केर आएका हौ। “कोही पनि मेरो सामुन्‍ने रित्तो हात लिएर देखा नपरोस्‌।

16  “तिमीहरूले खेतमा छरेको अन्‍नको अगौटे फल चढ़ाएर कटनी-चाड़ मनाओ। “वर्षको अन्‍तमा जब तिमीहरू आफ्‍नो खेतबाट आफ्‍नो मेहनतको फल बटुल्‍छौ, त्‍यस बेला अन्‍न भित्र्याउने चाड़ मनाओ।

17  “वर्षमा तीन पल्‍ट तिमीहरूका सबै पुरुषहरू परमप्रभुको सामु देखा परून्‌।

18  “मलाई चढ़ाउने बलिको रगत खमिरको रोटीसँग नचढ़ाओ। “मेरो निम्‍ति चाड़मा चढ़ाउने बलिको बोसो बिहानसम्‍म रहन नदेओ।

19  “तिमीहरूको जमिनका अगौटे फलमध्‍येका सबभन्‍दा असल फलचाहिँ परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरको घरमा ल्‍याउनू। “बाख्राको पाठो त्‍यसको माउको दूधमा उमालेर नपकाओ।

20  “हेर, बाटामा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई र मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्‍याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूका अगिअगि पठाउनेछु।

21  ध्‍यान दिएर तिनको कुरा सुन। तिनको विरुद्धमा नउठ, किनभने तिनले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्नेछैनन्‌, किनकि तिनैमा मेरो नाउँ छ।

22  यदि तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्‍यौ, र मैले भनेको सबै गर्‍यौ भने, म तिमीहरूका शत्रुहरूको शत्रु र तिमीहरूका विरोधीहरूको विरोधी हुनेछु।

23  मेरा दूत तिमीहरूका अगिअगि जानेछन्‌, र एमोरी, हित्ती, परिज्‍जी, कनानी, हिव्‍वी र यबूसीहरूको देशमा तिमीहरूलाई पुर्‍याउनेछन्‌, र म उनीहरूको नाउँनिशान मेटिदिनेछु।

24  उनीहरूका देवताहरूलाई नढोग, पूजा नगर, र उनीहरूका रीतिअनुसार नगर, तर उनीहरूलाई बिलकुलै नाश गर, र उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरूलाई टुक्रा-टुक्रा पार।

25  तिमीहरूले परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरको आराधना गर्नू, र उहाँले तिमीहरूका अन्‍नपानीमा आशिष्‌ दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु।

26  तिमीहरूको देशमा कोही गर्भ तुहुने वा बाँझी हुनेछैन। म तिमीहरूलाई पूरा आयु दिनेछु।

27  “म आफ्‍नो आतङ्क तिमीहरूका अगिअगि फैलाउनेछु, र तिमीहरू जुन जातिकहाँ जानेछौ उनीहरू सबैमा म गोलमाल ल्‍याउनेछु। म तिमीहरूका सबै शत्रुहरूलाई तिमीहरूको सामुन्‍नेबाट भगाउनेछु।

28  म तिमीहरूका अगिअगि अरिङ्गाल पठाउनेछु, र त्‍यसले हिव्‍वी, कनानी र हित्तीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्‍नेबाट धपाउनेछ।

29  तर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्‍नेबाट एकै वर्षमा धपाउनेछैनँ, नत्रता देश उजाड़ भएर जानेछ, र जङ्गलका जन्‍तुहरू तिमीहरूका लागि संख्‍यामा धेरै हुनेछन्‌।

30  तिमीहरू बढ़ेर त्‍यो देश आफ्‍नो अधिकारमा नपारुञ्‍जेल अलि-अलि गरेर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्‍नेबाट धपाउनेछु।

31  “म तिमीहरूका सिमाना लाल समुद्रदेखि पलिश्‍तीहरूको समुद्रसम्‍म,* र उजाड़-स्‍थानदेखि यसो यूफ्रेटिससम्‍मै तोकिदिनेछु। म त्‍यस देशका बासिन्‍दाहरूलाई तिमीहरूका हातमा सुम्‍पनेछु, र तिमीहरूले उनीहरूलाई धपाउनेछौ।

32  तिमीहरूले उनीहरू र उनीहरूका देवताहरूसँग करार नबाँध्‍नू।

33  तिमीहरूको देशमा उनीहरूलाई बस्‍न नदिनू, नत्रता उनीहरूले तिमीहरूलाई मेरो विरुद्धमा पाप गर्न लाउँछन्‌, किनकि तिमीहरूले उनीहरूका देवताको पूजा गर्‍यौ भने तिमीहरू निश्‍चय नै उनीहरूका फन्‍दामा पर्नेछौ।”


Exodus 22    Choose Book & Chapter    Exodus 24

Nepali is spoken by 14,400,000 people in total; 11,100,000 in Nepal.

This version is the Nepali New Revised Version of the Bible. You can also read the same passage in the Simple Nepali Holy Bible

Nepali New Revised Version: Nepali Bibles for your cell phone are FREE. Free to download and use and free to distribute. Let the Word of God reach all corners of the globe. Thanks to Nepal Bible Society.


Licensed to Jesus Fellowship. All Rights reserved. (Script Ver 2.0.2)
© 2002-2021. Powered by BibleDatabase with enhancements from the Jesus Fellowship.